Præsentation og voksenpædagogik

INTRODUKTION TIL AVG

Nedenfor har vi lavet en lille video, der kort fortæller om AVG-forløbet og de ofte stillede spørgsmål omkring tilmelding etc.

Ønsker du at blive dygtig til at undervise, vejlede og præsentere med gennemslagskraft?

KOMPETENCEUDVIKLING
Kursustrappen Frederiksberg udbyder da 120 timers Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse (AVG), der kvalificerer deltagerne til at undervise voksne.

Uddannelsen giver deltagerne og nyt syn på, hvad en god præsentation, undervisning eller oplæring skal indeholde - og ikke mindst, hvordan den skal planlægges for at få størst mulig effekt på modtagerne.

På uddannelsen lærer deltagerne bl.a. at:

 • Præsentere med gennemslagskraft
 • Planlægge og gennemføre undervisningsforløb
 • Skabe involverende undervisning med forskellige metoder og værktøjer
 • Blive fortrolig med online-metoder til undervisning
 • Skabe et involverende og udfordrende læringsmiljø
 • Håndtere modstand og vanskelige situationer i undervisningen
 • Give og modtage anerkendt feedback
 • Styre et forløb og skabe gode dialoger
 • Sætte sig selv i spil og kunne skifte mellem forskellige underviserroller

 

MÅLGRUPPE
Det er vores erfaring, at både erfarne formidlere, undervisere og nye i faget gennemgår en udvikling, der øger deres kompetencer inden for et meget bredt spektrum af jobfunktioner.

Uddannelsen kan bruges i mange forskellige jobfunktioner: HR-personale, tillidsrepræsentanter, ledere eller mellemledere der skal orientere bestyrelse og personale, specialister der skal videreformidle viden til teamet, instruktører der skal oplære kolleger og mange andre.

Derudover er uddannelsen i dag et lovkrav i forbindelse med kørelæreruddannelsen.

 

AVG-FORLØB SOM DET PASSER DIG
Kursustrappen udbyder AVG-forløbet som:

 

Modulforløb *
Undervisning er fordelt med 9 x 2 dage over en periode på ca. 4 måneder.
Undervisning foregår mandage og tirsdage kl. 9 - 15 i foråret, og torsdage og fredage, kl. 9 - 15 til efteråret.

5 ugers intensivt forløb *
Undervisning hverdage, kl. 9 - 15

Aften & Weekend-forløb *
Undervisning tirsdage og onsdage, kl. 16 - 22 samt enkelte søndage kl. 10 - 18

Se nærmere datoer på de enkelte forløb

* Det er muligt at supplere uddannelsen med en eksamen i akademiuddannelsen i Didaktik og Undervisningsmetoder og opnå 10 ECTS-point

Oversigt over de forskellige forløb KLIK HER

Klik her for mere: avg intensiv

 

BETALINGSBETINGELSER
Fakturaen falder til betaling 30 dage før uddannelsesstart. Afmelder du inden 30 dage før start får du det fulde beløb tilbage. Afmelder du 14 dage før start får du 50% refunderet. Afmelder du senere, refunderer vi ikke beløbet.

Tilgængelige AVG kurser

AVG - 5 ugers intensivt forløb

AVG intensiv (5 ugers forløb)

 • 5 uger
 • Hverdage kl. 9.00 - 15.00
 • 17500.-
AVG - Modul forløb

AVG modul (4 - 5 mdrs. forløb)

 • 16 uger
 • Kl. 9.00 - 15.00
 • 22500.-
AVG - Aften & weekend

AVG aften & weekend

 • 7 uger
 • Kl. 16.00 - 22.00 / Kl. 10.00 - 18.00
 • 17500.-
AVG - Virksomhedsrettet forløb

AVG virksomhedsrettet forløb

 • Ikke fastsat
 • Ikke fastsat
 • Kontakt os