Effektiv formidling og undervisning af voksne

Ønsker du at kunne formidle og undervise så deltagerne bliver aktive, engagerede og dermed lærer mest muligt?

Så har du her en mulighed for at lære det såvel i teori som praksis, så du kan kaste dig ud i opgaven når du forlader vores kursusforløb. Nedenfor har vi lavet en lille video, der kort fortæller om AVG-forløbet og de ofte stillede spørgsmål omkring tilmelding etc.

Hør hvad vores tidligere kursister siger

Effektiv formidling og undervisning af voksne

Kursustrappen Frederiksberg udbyder en 120 timers Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse (AVG), der kvalificerer deltagerne til at formidle temaer og viden overfor andre voksne mennesker.

Uddannelsen træner dig i, hvad en god præsentation, undervisning eller oplæring skal indeholde - og ikke mindst, hvordan den skal planlægges og faciliteres for at få størst mulig effekt på modtagerne.

Som den eneste udbyder i landet arbejder Kursustrappen med øvelser, træning og at omsætte teori til praksis. Vores deltagere er derfor rustet til de forskellige opgaver der skal varetages som ledere, undervisere og specialister - når de forlader Kursustrappen. 

På uddannelsen lærer du bl.a. at:

 • Præsentere med gennemslagskraft
 • Planlægge og gennemføre undervisningsforløb/oplæg
 • Skabe involverende præsentationer og undervisning/oplæg med forskellige metoder og værktøjer
 • Blive fortrolig med online-metoder til undervisning og præsentationer
 • Skabe et involverende og udfordrende læringsmiljø
 • Håndtere modstand og vanskelige situationer i undervisningen/gruppen
 • Give og modtage feedback
 • Styre et forløb og skabe gode dialoger
 • Sætte dig selv i spil og kunne skifte mellem forskellige facilitator- og underviserrolle

 

Målgruppe

Det er vores erfaring, at både erfarne formidlere, undervisere og nye i opgaven, gennemgår en personlig og professionel udvikling der øger deres kompetencer inden for et meget bredt spektrum af jobfunktioner.

Uddannelsen kan bruges i mange forskellige jobfunktioner, fx: kørelærere, specialister og ledere, projektledere, tillidsrepræsentanter, netværksfacilitatorer, folkeoplysningslærere og instruktører der skal oplære kolleger  - og mange andre.

Uddannelsen er i dag et lovkrav i forbindelse med kørelæreruddannelsen.

Introduktion til forløbet: avg intensiv

Se evt. vores forskellige forløb, her:

Modulforløb

Aften & Weekend-forløb

5 ugers intensivt-forløb hvor undervisningen på alle hverdage fra kl. 9 - 15

Det er muligt at supplere uddannelsen med en eksamen i akademiuddannelsen i Didaktik og Undervisningsmetoder og opnå 10 ECTS-point

Oversigt over de forskellige forløb KLIK HER

 

Betalingsbetingelser
Fakturaen falder til betaling 30 dage før uddannelsesstart. Afmelder du inden 30 dage før start får du det fulde beløb tilbage. Afmelder du 14 dage før start får du 50% refunderet. Afmelder du senere, refunderer vi ikke beløbet.

Tilgængelige AVG kurser

AVG - 5 ugers intensivt forløb

AVG intensiv (5 ugers forløb)

 • 5 uger
 • Hverdage kl. 9.00 - 15.00
 • 17500.-
AVG - Modul forløb

AVG modul (3-4 mdrs. forløb)

 • 13 uger
 • Kl. 9.00 - 15.00
 • 22500.-
AVG - Aften & weekend

AVG aften & weekend

 • 7 uger
 • Kl. 16.00 - 22.00 / Kl. 10.00 - 18.00
 • 17500.-
AVG - Virksomhedsrettet forløb

AVG virksomhedsrettet forløb

 • Ikke fastsat
 • Ikke fastsat
 • Kontakt os