Fokus på FN's verdensmål

Kursustrappen har valgt at sætte fokus på FN's Verdensmål - da vi synes, det er en vigtig og nødvendig retning mod en mere bæredygtig verden både for mennesker og vores planet.

Nedenfor kan du læse om de 17 verdensmål:

 • Afskaf Fattigdom - vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden
 • Stop Sult - stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug
 • Sundhed og Trivsel - vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgruppe
 • Kvalitetsuddannelse -vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring
 • Ligestilling mellem Kønnene - vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder
 • Rent Vand og Sanitet - vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle
 • Bæredygtig Energi - vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris
 • Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst - vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle
 • Industri Innovation og Infrastruktur - vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation
 • Mindre Ulighed - vi skal reducere ulighed i og mellem lande
 • Bæredygtige Byer og Lokalsamfund - vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige
 • Ansvarligt Forbrug og Produktion -vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer
 • Klimaindsats - vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser
 • Livet i havet - vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer
 • Livet på land - vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet
 • Fred, retfærdighed og stærke institutioner - vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer
 • Partnerskaber for handling - vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene