SAMARBEJDE
Kursustrappen Frederiksberg har samarbejde med skoler omkring udbuddet af uddannelser som er taxameter finansieret, og som vi ikke selv er godkendt til at udbyde. Vi har derfor indgået samarbejdsaftaler med skoler i regionen – for at sikre denne ydelse til vores elever og kursister.

Dette betyder, at administrationen og myndighedsansvaret ligger hos den skole, vi samarbejder med – og selve uddannelsen og eventuelle prøver som hovedregel foregår på Kursustrappen.

Vi samarbejder med følgende skoler:

VUF Frederiksberg: Vi har en driftsoverenskomst med VUF om udbud af ordblindeundervisning (OBU) og forberedende voksenundervisning (FVU) - læs mere HER

KVUC København: Vi samarbejder med KVUC om udbuddet AVU i dansk og matematik - læs mere HER

U/NORD i Nordsjælland: Vi samarbejder med U/NORD, Hillerød om udbuddet af en række forskellige AMU forløb - læs mere HER