AVG modul (3-4 mdrs. forløb)

 • Kursus
  AVG
 • Næste hold 2. september 2024
 • Pris
  24.000 kr.
 • Primær underviser Inge Faarborg

Styrk din rolle som formidler og underviser

Har du indsigt i, hvad der gør din præsentation eller undervisning god? Få de bedste værktøjer, find dine styrker og få nye kompetencer med en uddannelse i voksenpædagogik.

Kursustrappen Frederiksberg kvalificerer deltagerne til at instruere, formidle og undervise andre voksne på vores 120 timers voksenpædagogiske uddannelse (AVG).

Kursustrappen har udbudt uddannelsen gennem mange år og har dybt specialiserede undervisere. Vi er i dag den eneste i landet, der tilbyder uddannelsen som tilstedeværelsesundervisning med fremmøde.

Uddannelsen er både praktisk og teoretisk, da vi omsætter teorien til praktisk træning. Deltagerne træner at stå foran en gruppe fra allerførste dag. De får masser af konstruktiv feedback, der kan bruges til at tilrettelægge hvad en god præsentation, undervisning eller formidling skal indeholde. Vi styrker dig i at møde dine voksenkursister, der hvor de er, så de lærer præcist det, de har allermest brug for.

På uddannelsen lærer deltagerne at:

 • Planlægge og gennemføre oplæg og præsentationer
 • Udføre levende deltagerorienteret undervisning
 • Stå foran en deltagergruppe
 • Skabe et trygt og samtidig udfordrende læringsmiljø
 • Håndtere kritik og vanskelige situationer i undervisningen
 • Give og modtage anerkendende feedback
 • Styre et forløb og skabe gode dialoger
 • Sætte sig selv i spil og kunne skifte mellem forskellige underviseroller
 • Styrke sin personlig gennemslagskraft

 

Se beskrivelsen af de enkelte moduler her.

MÅLGRUPPE

Det er vores erfaring, at både erfarne formidlere, undervisere, specialister og generalister, gennemgår en personlig og professionel udvikling, der øger deres kompetencer inden for et meget bredt spektrum af jobfunktioner.

Deltagere på uddannelsen sidder i job som fx: teamledere, projektledere, fagspecialister, tillidsrepræsentanter, netværksfaciltatorer, kørelærere, undervisere og instruktører.

MODUL FORLØB

Undervisning er finder sted 9 mandage og tirsdage kl. 9-15 over en periode på ca. 3-4 måneder (se opstartsdatoer nedenfor).

BESTÅELSESKRITERIER

For at bestå uddannelsen og få sit AVG-bevis, kræver det:

 • at du deltager i undervisningen. Ved mere end 10% fravær, skal du skrive en eller flere afløsningsopgaver efter aftale med underviseren (gebyr 700 kr.). 
 • at du planlægger og gennemfører 2 undervisningsøvelser. Hvis du er fraværende ved en undervisningsøvelse, skal du gennemføre den på et andet tidspunkt (gebyr 700 kr.).
 • at du besvarer opgaverne undervejs.

EKSAMEN

Ønsker du at afslutte forløbet med en formel eksamen, er dette muligt:

Man tilmelder sig som selvstuderende ved UC SYD, hvorefter følgende rammer gælder:

 • UC SYD tilbyder eksamen for selvstuderende i ”Didaktik og undervisningsmetode” to gange om året – marts og september.
 • Tilmeldingsfrister er hhv. begyndelsen af januar for eksamen i marts og medio juni for eksamen i september.  
 • Alle tilmeldte får tilsendt en litteraturliste til modulet samt en beskrivelse af eksamensform og læringsmål.
 • Alle tilmeldte kan få vejledning, som består i adgang til 3 videoer, som fortæller alt, hvad den selvstuderende skal vide om opgaven og eksamen.
 • Adgang til vejledningsvideoerne kræver, at beløbet på kr. 5.100 er betalt rettidigt.
 • Der kan ikke tilkøbes mere vejledning.
 • Alle har ét prøveforsøg. Består man ikke eksamen, skal der ske tilmelding og betaling på ny.   
 • Tilmeldingslink kan fås ved henvende se til UC SYDs Team Optag på tlf. 7266 3387 eller mail: EVU-optag@ucsyd.dk

Se mere her

PRIS

Prisen for det samlede forløb er 24.000 kr. inkl. uddannelsesmaterialer og forplejning. Herudover kommer eksamen, såfremt dette ønskes.

Vi anbefaler at tage det samlede forløb - men det er muligt at tage enkelte moduler, hvis man har behov for det. Prisen er 4.500 kr./modul

BETALINGSBETINGELSER
Fakturaen falder til betaling 30 dage før uddannelsesstart. Afmelder du inden 30 dage før start, får du det fulde beløb tilbage. Afmelder du 14 dage før start, får du 50% refunderet. Afmelder du senere, refunderer vi ikke beløbet.

God undervisning er meget mere end en PowerPoint

Hør hvad vores tidligere deltagere siger

Kursusdetaljer

 • 13 uger Varighed
 • Kl. 9.00 - 15.00 Tidspunkt
 • Dansk Sprog
 • Kursustrappen Sted

Reservér din plads
Modul 1: Planlægning af undervisning
Modul 2: Undervisningstræning med feedback 1
Modul 3: Læring, læringsmiljø og modstand i undervisningen
Modul 4: Digital undervisning
Modul 5: Underviserens rolle og kommunikation
Modul 6: Metoder, evaluering og transfer
Modul 7: Samarbejde om undervisningsplanlægning
Modul 8: Samtaler, dialog og spørgsmål
Modul 9: Undervisningstræning med feedback 2

Det er blevet meget nemmere for mig at stille mig op foran mange mennesker og sige noget

Jeg har fået større forståelse for reaktionerne hos dem jeg skal undervise. Det giver mig bedre mulighed for at håndtere de vanskelige situationer der kan opstå når man underviser.

Underviserne på AVG har været knalddygtige til at formidle stoffet vi har gennemgået. Jeg kan kun anbefale uddannelsen til alle voksenundervisere

Selvom jeg har mange års ledelses- og undervisningserfaring, har AVG givet mig helt nye metoder og indsigt på både ledelses- og undervisningsområdet

Stor relevans i forhold til at undervise og formidle. Det bliver lettere for mig at sætte en undervisning sammen

Kommende og igangværende kurser

Skema Dato Tidspunkt Status
02. september - 17. december Kl. 9.00 - 15.00
21. februar - 06. juni Kl. 9.00 - 15.00
21. februar - 06. juni Kl. 9.00 - 15.00

Reservér din plads