AVG modul (3-4 mdrs. forløb)

 • Kursus
  AVG
 • Næste hold 1. marts 2023
 • Pris
  22.500 kr.
 • Primær underviser Pia Reistrup

Præsentation og voksenpædagogik

Hør hvad vores tidligere deltagere siger

Ønsker du at blive dygtig til at undervise, vejlede og præsentere med gennemslagskraft?

KOMPETENCEUDVIKLING
Kursustrappen Frederiksberg udbyder en 120 timers Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse (AVG), der kvalificerer deltagerne til at undervise voksne.

Uddannelsen giver deltagerne et nyt syn på, hvad en god præsentation, undervisning eller oplæring skal indeholde – og ikke mindst, hvordan den skal planlægges for at få størst mulig effekt på modtagerne.

På uddannelsen lærer deltagerne bl.a. at:

 • Præsentere med gennemslagskraft
 • Planlægge og gennemføre undervisningsforløb
 • Skabe involverende undervisning med brug af forskellige metoder, principper og værktøjer
 • Blive fortrolig med online-metoder til undervisning
 • Skabe et trygt og samtidig udfordrende læringsmiljø
 • Håndtere modstand og vanskelige situationer i undervisningen
 • Give og modtage anerkendende feedback
 • Styre et forløb og skabe gode dialoger
 • Sætte sig selv i spil og kunne skifte mellem forskellige underviserroller

Se beskrivelsen af de enkelte moduler her.

BLENDED LEARNING
Undervisningen består hovedsageligt i fremmøde-undervisning - men indeholder også dage med opgaveløsning. Det er et krav, at deltagerne har en PC til rådighed. Få overblik over de enkelte moduler her

MÅLGRUPPE
Det er vores erfaring at både erfarne formidlere, undervisere og nye i faget gennemgår en udvikling, der øger deres kompetencer inden for et meget bredt spektrum af jobfunktioner.

Uddannelsen kan bruges både til f.eks. HR personale, ledere eller mellemledere der skal orientere bestyrelse og personale, specialister der skal videreformidle viden til teamet, instruktører der skal oplære kolleger og mange andre. Se alle vores forløb HER

MODUL FORLØB*
Undervisning er fordelt med 9 x 2 dage over en periode på 3-4 måneder
Undervisning er onsdage og torsdage kl. 9 - 15 (se opstartsdatoer nedenfor)

*Det er muligt at supplere uddannelsen med en eksamen i Didaktik og Undervisningsmetoder og opnå 10 ECTS point 

PRIS
Prisen for det samlede forløb er 22.500 kr. inkl. uddannelsesmaterialer og forplejning. Vi anbefaler at tage det samlede forløb - men det er muligt at tage enkelte moduler, hvis man har behov for det. Prisen er 4.000 kr./modul

TILMELDING
Tilmeld dig på tel. 3811 2100 eller udfyld nedenstående formular.

BETALINGSBETINGELSER
Fakturaen falder til betaling 30 dage før uddannelsesstart. Afmelder du inden 30 dage før start får du det fulde beløb tilbage. Afmelder du 14 dage før start får du 50% refunderet. Afmelder du senere, refunderer vi ikke beløbet.

Kursusdetaljer

 • 13 uger Varighed
 • Kl. 9.00 - 15.00 Tidspunkt
 • Dansk Sprog
 • Kursustrappen Sted

Reservér din plads
Modul 1: Planlægning af undervisning
Modul 2: Undervisningstræning med feedback 1
Modul 3: Læring, læringsmiljø og modstand i undervisningen
Modul 4: Digital undervisning
Modul 5: Underviserens rolle og kommunikation
Modul 6: Metoder, evaluering og transfer
Modul 7: Samarbejde om undervisningsplanlægning
Modul 8: Samtaler, dialog og spørgsmål
Modul 9: Undervisningstræning med feedback 2

Det er blevet meget nemmere for mig at stille mig op foran mange mennesker og sige noget

Jeg har fået større forståelse for reaktionerne hos dem jeg skal undervise. Det giver mig bedre mulighed for at håndtere de vanskelige situationer der kan opstå når man underviser.

Underviserne på AVG har været knalddygtige til at formidle stoffet vi har gennemgået. Jeg kan kun anbefale uddannelsen til alle voksenundervisere

Selvom jeg har mange års ledelses- og undervisningserfaring, har AVG givet mig helt nye metoder og indsigt på både ledelses- og undervisningsområdet

Stor relevans i forhold til at undervise og formidle. Det bliver lettere for mig at sætte en undervisning sammen

Kommende og igangværende kurser

Skema Dato Tidspunkt Status
01. marts - 08. juni Kl. 9.00 - 15.00 Ledige pladser
06. september - 31. januar Kl. 9.00 - 15.00 Ledige pladser

Reservér din plads