KURSUSTRAPPEN Frederiksberg S/I
KURSUSTRAPPEN på Frederiksberg er et levende kursus sted centralt beliggende på Frederiksberg.

Kursustrappen Frederiksberg er er en selvejende institution med rødder i det folkeoplysende – og hvor livskompetencer, dannelse og læring går hånd i hånd i alle vores tilbud.

Kursustrappen Frederiksberg understøtter gennem sin undervisning FN’s 17 verdensmål om at gøre en indsats for øget bæredygtighed. Vi arbejder især med mål om lighed i uddannelse, et godt fritidsliv, lighed mellem kønnene og social retfærdighed.

Vores pædagogiske udgangspunkt tager afsæt i den enkeltes ståsted og ønsket om udvikling, og vi tilrettelægger undervisningen derefter. Med gode rammer, pædagogik og vores store erfaring inden for læring, undervisning og uddannelse tilbyder vi vores viden, og inddrager og involverer den enkelte deltager i et meningsfuldt læringsforløb.

Vi har forskellige indgange:

STU
En uddannelse for unge mellem 16-25 år. Her arbejder vi med livs- og handlekompetencer - afprøver praktik og skaber en hverdag med rammer og rutiner, nærvær, viden og glæde. Aktiviteterne i uddannelsen har til formål at styrke deltagerens vej mod uddannelse eller job – med indsigt og viden.

Brobygning - vejen mod uddannelse og job
Forløbet retter sig mod unge mennesker mellem 18-30 år. Vi arbejder med dansk og matematik på forskellige niveauer - men også mange andre fag - der understøtter den enkeltes motivation og handlekompetence. Eleven går herfra med bevis for sine færdigheder - og søger videre mod job eller uddannelse.

Voksenpædagogik og præsentation
Uddannelse med faglig og pædagogisk kvalificering - målrettet mennesker der instruerer, underviser og præsenterer budskaber for andre. Uddannelsen giver deltageren en række anvendelige redskaber og man træner formidling af klare budskaber og tilrettelæggelse af forløb, der giver effekt. Efter uddannelsen kan du vælge at tage eksamen i akademimodulet Didaktik og undervisningsmetode, med 10 ECTS.

Erhverv&Kurser er forløb der bliver til i et godt og velfungerende samarbejde med erhvervslivet på Frederiksberg, herunder Frederiksberg Erhverv. Her deler vi relevant viden - og synliggør løbende aktuelle kurser for erhvervsaktive mennesker. Her finder du også vores 6-ugers forløb, hvor du bliver klædt på som Iværksætter -og indgår i et inspirerende netværk.

Frederiksberg Aftenskolen til Sans&Samling - er vores fantastiske aftenskole - hvor vi udbyder en perlerække af spændende og inspirerende kurser og debatskabende foredrag løbende over året.

Datasikkerhed
Kursustrappen Frederiksberg har fokus på sikkerhed omkring behandling af person- og personfølsomme data. Læs mere om vores datasikkerhed HER