KURSUSTRAPPEN Frederiksberg
KURSUSTRAPPEN på Frederiksberg er et levende kursussted centralt beliggende på Frederiksberg.

Kursustrappen Frederiksberg er er en selvejende institution med rødder i det folkeoplysende – og hvor livskompetencer, dannelse og læring  indgår i vores mange undervisningstilbud.

Kursustrappen Frederiksberg understøtter gennem sin undervisning FN’s 17 verdensmål om at gøre en indsats for øget bæredygtighed. Vi arbejder især med mål om lighed i uddannelse, et godt fritidsliv, lighed mellem kønnene og social retfærdighed.

Vores pædagogiske udgangspunkt tager afsæt i den enkeltes ståsted og ønsket om udvikling, og vi tilrettelægger undervisningen derefter. Med gode rammer, pædagogik og vores store erfaring inden for undervisning og uddannelse tilbyder vi vores viden, og inddrager og involverer den enkelte deltager i et meningsfuldt læringsforløb.

Vi har forskellige indgange:

Kom i job
Kurserne er målrettet den ledige person og arbejder med livskompetencer på mange forskellige måder. Kurserne styrker deltagerens vej mod uddannelse eller job – med indsigt og viden.

Korte kurser
Kurser for virksomheder og privatpersoner. De handler om at arbejde med trivsel og motivation – dvs. udvikling fagligt eller personligt – for sig selv – eller sammen med andre.

Voksenpædagogik
Uddannelse med faglig og pædagogisk kvalificering. Du får inspiration og forandring i dit nuværende job – eller mod på at prøve noget nyt. Uddannelsen giver dig redskaber til at lære andre noget, og du bliver trænet i at formidle klare budskaber og tilrettelægge forløb, der giver effekt.

Lige meget hvor du finder dit kursus, så underviser og vejleder vi ud fra, at enhver har sit eget udgangspunkt.

Vi har gode samarbejdsrelationer og driftsoverenskomster med Frederiksberg Kommune og VUF, og vi samarbejder også med KVUC, Københavns kommune, m.fl.

Som et supplement til AVG forløbet udbyder vi i samarbejde med UC Syd eksamen i akademimodulet Didaktik og undervisningsmetode.

Datasikkerhed
Kursustrappen Frederiksberg ønsker at sætte IT-sikkerhed på dagsordenen – herunder sikkerhed omkring behandling af person- og personfølsomme data. Vi ønsker at synliggøre, hvorledes vi har gjort os overvejelser om Kursustrappens håndtering af person- og personfølsomme oplysninger. Læs mere om vores datasikkerhed HER