Nikolaj Bøgh

Formand

Medlem af de Konservative på Frederiksberg.
Formand for Bolig- og Ejendomsudvalget, medlem af Børneudvalget, medlem af Undervisningsudvalget.

Carina Barsøe Olsen

Næstformand

Repræsentant FOA og fællestillidskvinde for SOSU Frederiksberg.

Jens-Christian Navarro Poulsen

Medlem af bestyrelsen

Formand for Radikale venstre på Frederiksberg.

Michael Christiansen

Medlem af bestyrelsen

Formand for Frederiksberg Idræts Union (FIU), medlem af bl.a. Folkeoplysningsudvalget. Valgt af idrætsorganisationerne på Frederiksberg.

Malene Sandfeld

Medlem af bestyrelsen

Repræsentant for De Konservative på Frederiksberg.

Peter Nielsen

Underviser

Underviser på Parat til ungdomsuddannelse (FVU og AVU) i matematik
Uddannet voksenunderviser, matematiklærer og FVU-matematiklærer. Stor undervisningserfaring med voksne. Tidligere erfaring fra det private erhvervsliv som leder af servicefunktioner i større virksomheder samt erfaring med it-/supportopgaver. Har bl.a. erfaring fra omfattende uddannelsesprojekt af nye brugere af BilletNet i virksomheder som Post Danmark, DBU, Parken og på teatre. Bestyrelsesmedlem.