Nikolaj Bøgh

Formand

Medlem af de Konservative på Frederiksberg.

Formand for Bolig- og Ejendomsudvalget, medlem af Børneudvalget, medlem af Undervisningsudvalget.

Jens-Christian Navarro Poulsen

Medlem af bestyrelsen

Formand for Radikale venstre på Frederiksberg.

Michael Christiansen

Medlem af bestyrelsen

Formand for Frederiksberg Idræts Union (FIU), medlem af bl.a. Folkeoplysningsudvalget. Valgt af idrætsorganisationerne på Frederiksberg.

Malene Sandfeld

Medlem af bestyrelsen

Repræsentant for De Konservative på Frederiksberg.

Stig Zander

Underviser

Underviser i dansk og matematik på AVU niveau i samarbejde med KVUC samt IT kurser.

Vejleder i kompetenceafklaring og uddannelse. Karrierevejleder og It-konsulent på Frederiksberg Rådhus.
Uddannet Voksenunderviser fra Den frie lærerhøjskole, Ollerup, danskstudier ved Københavns Universitet (Nordisk litteratur), Karrierecoach fra Mercuri Urval samt diplomuddannet Erhvervs-,uddannelse- og karrierevejleder. Omfattende voksenundervisningserfaring fra friskole- og højskoleverdenen samt egen konsulentvirksomhed. Webmaster. Tidligere leder af  Musikskolen “Østerbro”.