Helle Bøtcher

Leder

Uddannet indenfor ledelse og styring af primært offentlige virksomheder og uddannelsesinstitutioner (Master of Educational Management). Har viden og erfaring  i arbejdet indenfor det formelle og uformelle uddannelsessystem, herunder voksen- og ungdomsuddannelser samt efteruddannelse på grundlæggende og videregående niveauer.

Kontakt: hb@kursustrappen.dk

Anette Hansen

Bogholder

Er regnskabsansvarlig og står for den daglige bogføring, fakturering og betalinger. Herudover budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse. Er uddannet revisor og har arbejdet som regnskabschef, senest i en virksomhed der publicerede uddannelsesmuligheder igennem magasiner og uddannelsesmesser.

Kontakt: ah@kursustrappen.dk

Khuram Mehdi

Rengøring

Rengøringsmedarbejder.

Kontakt: km@kursustrappen.dk

Liza Amiri

Køkkenmedarbejder

Tryller i vores køkken.

Michael Rasmussen

Pedel

Pedel, altmuligmand og it-supporter.

Kontakt: mr@kursustrappen.dk

Nina Hegelund

Sekretær og kursusadministrator

Kursistadministration, lønadministration, administration af bank, indkøb mv. Uddannet allround på kontorområdet. Har bred erfaring med arbejdet på AMU-center, teknisk skole og på UC Sjælland.

Kontakt: nh@kursustrappen.dk