Helle Bøtcher

Leder

Uddannet indenfor ledelse og styring af primært offentlige virksomheder og uddannelsesinstitutioner (Master of Educational Management). Har viden og erfaring  i arbejdet indenfor det formelle og uformelle uddannelsessystem, herunder voksen- og ungdomsuddannelser samt efteruddannelse på grundlæggende og videregående niveauer.

Kontakt: hb@kursustrappen.dk

Anette Hansen

Bogholder

Er regnskabsansvarlig og står for den daglige bogføring, fakturering og betalinger. Herudover budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse. Er uddannet revisor og har arbejdet som regnskabschef, senest i en virksomhed der publicerede uddannelsesmuligheder igennem magasiner og uddannelsesmesser.

Kontakt: ah@kursustrappen.dk

Khuram Mehdi

Rengøring

Rengøringsmedarbejder.

Kontakt: km@kursustrappen.dk

Liza Amiri

Køkkenmedarbejder

Tryller i vores køkken.

Michael Rasmussen

Pedel

Pedel, altmuligmand og it-supporter.

Kontakt: mr@kursustrappen.dk

Nina Hegelund

Sekretær og kursusadministrator

Kursistadministration, lønadministration, administration af bank, indkøb mv. Uddannet allround på kontorområdet. Har bred erfaring med arbejdet på AMU-center, teknisk skole og på UC Sjælland.

Kontakt: nh@kursustrappen.dk

Rikke Funder Hoppe

Koordinator og intern grafiker

Uddannelseskoordinator for Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse (AVG) og har den daglige kontakt til kursister og undervisere. Derudover er jeg intern grafiker og står for Kursustrappens markedsføring. Jeg har mere end 15 års erfaring som projektleder i reklamebranchen og et længere udlandsophold i bagagen.

Kontakt: rh@kursustrappen.dk eller direkte 2565 3991