Intensivt AVG aften & weekend

 • Kursus
  AVG
 • Næste hold 8. september 2024
 • Pris
  15.000 kr.
 • Primær underviser
  Ikke fastlagt

Styrk din rolle som formidler og underviser

Har du indsigt i, hvad der gør din præsentation eller undervisning god? Få de bedste værktøjer, find dine styrker og få nye kompetencer med en uddannelse i voksenpædagogik. Uddannelsen som ligger under faget "Didaktik og undervisningsplanlægning" fremgår af positivlisten, og kan derfor tilgås under 6-ugers selvvalg.

Kursustrappen Frederiksberg kvalificerer deltagerne til at instruere, formidle og undervise andre voksne på vores 120 timers voksenpædagogiske uddannelse (AVG).

Kursustrappen har udbudt uddannelsen gennem mange år og har dybt specialiserede undervisere. Vi er i dag den eneste i landet, der tilbyder uddannelsen som tilstedeværelsesundervisning med fremmøde.

Uddannelsen er både praktisk og teoretisk, da vi omsætter teorien til praktisk træning. Deltagerne træner at stå foran en gruppe fra allerførste dag. De får masser af konstruktiv feedback, der kan bruges til at tilrettelægge hvad en god præsentation, undervisning eller formidling skal indeholde. Vi styrker dig i at møde dine voksenkursister, der hvor de er, så de lærer præcist det, de har allermest brug for.

På uddannelsen lærer deltagerne at:

 • Planlægge og gennemføre oplæg og præsentationer
 • Udføre levende deltagerorienteret undervisning
 • Stå foran en deltagergruppe
 • Skabe et trygt og samtidig udfordrende læringsmiljø
 • Håndtere kritik og vanskelige situationer i undervisningen
 • Give og modtage anerkendende feedback
 • Styre et forløb og skabe gode dialoger
 • Sætte sig selv i spil og kunne skifte mellem forskellige underviseroller
 • Styrke sin personlig gennemslagskraft

MÅLGRUPPE

Det er vores erfaring, at både erfarne formidlere, undervisere, specialister og generalister, gennemgår en personlig og professionel udvikling, der øger deres kompetencer inden for et meget bredt spektrum af jobfunktioner.

Deltagere på uddannelsen sidder i job som fx: teamledere, projektledere, fagspecialister, tillidsrepræsentanter, netværksfacilitatorer, kørelærere, undervisere og instruktører.

Intensivt Aften & Weekend forløb

Undervisning onsdage og torsdage kl. 16 - 21 samt enkelte lørdage og søndage kl. 10 - 15 i en periode på 6 uger (se opstartsdatoer nedenfor).

 

BESTÅELSESKRITERIER

For at få sit AVG-bevis, kræver det:

 • at du deltager aktivt i undervisningen og har 90% fremmøde
 • at du planlægger og gennemfører 2 undervisningsøvelser. 
 • at du forbereder og besvarer opgaverne undervejs.

 

EKSAMEN

Skal du bruge uddannelsen til at blive kørelærer, skal forløbet afsluttes med en eksamen:

Der er kommet en ny bekendtgørelse vedr. kørelæreruddannelsen, som er trådt i kraft 1. juli 2023. Du kan læse mere her: Ny bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere. (fstyr.dk)

Man tilmelder sig som selvstuderende ved UC SYD, hvorefter følgende rammer gælder:

 • UC SYD tilbyder eksamen for selvstuderende i ”Didaktik og undervisningsmetode” to gange om året – marts og september.
 • Tilmeldingsfrister er hhv. begyndelsen af januar for eksamen i marts og medio juni for eksamen i september.  
 • Alle tilmeldte får tilsendt en litteraturliste til modulet samt en beskrivelse af eksamensform og læringsmål.
 • Alle tilmeldte kan få vejledning, som består i adgang til 3 videoer, som fortæller alt, hvad den selvstuderende skal vide om opgaven og eksamen.
 • Adgang til vejledningsvideoerne kræver, at beløbet på kr. 5.100 er betalt rettidigt.
 • Der kan ikke tilkøbes mere vejledning.
 • Alle har ét prøveforsøg. Består man ikke eksamen, skal der ske tilmelding og betaling på ny.   
 • Tilmeldingslink kan fås ved henvende se til UC SYDs Team Optag på tlf. 7266 3387 eller mail: EVU-optag@ucsyd.dk

Se mere her!

 

PRIS

Prisen for AVG uddannelsen er kr. 15.000 (inkl. materialer). Ønsker du herudover at tilkøbe eksamen som selvstuderende ved UC Syd, koster denne kr. 5.100. Samlet pris: kr. 20.100.

BETALINGSBETINGELSER

Fakturaen falder til betaling 30 dage før uddannelsesstart. Afmelder du inden 30 dage før start, får du det fulde beløb tilbage. Afmelder du 14 dage før start, får du 50% refunderet. Afmelder du senere, refunderer vi ikke beløbet.

Jeg har fået alt, hvad jeg skal bruge for at springe ud som en god og velforberedt voksenunderviser i den nærmeste fremtid
Jeg har lært en masse forskellige metoder og principper – og fået afprøvet dem i praksis
Jeg har i hele mit liv undgået at stå frem. Det at vi får så mange øvelser, hvor vi skal præsentere noget uden at have så meget forberedelsestid, har gjort at det ikke længere er skræmmende. . . Den frygt for at stå frem, den er næsten væk efter jeg har været på AVG-kursuset
Det har været godt og spændende fra dag et. . . jeg har fået roen til at undervise
Meget relevant. Er blevet bedre til at planlægge og styre i forhold til mål og pointer
Kursusdetaljer

 • 6 uger Varighed
 • Kl. 16.00 - 21.00 / Kl. 10.00 - 15.00 Tidspunkt
 • Dansk Sprog
 • Kursustrappen Frederiksberg Sted

Reservér din plads
Planlægge og gennemføre undervisningsforløb
Skabe involverende undervisning med brug af forskellige metoder og værktøjer
Tage højde for deltagernes forskellige måder at lære på
Skabe et trygt og samtidig udfordrende læringsmiljø
Håndtere modstand og vanskelige situationer i undervisningen
Give og modtage anerkendende feedback
Styre et forløb og skabe gode dialoger
Sætte dig selv i spil og kunne skifte mellem forskellige underviserroller

Jeg har fået alt, hvad jeg skal bruge for at springe ud som en god og velforberedt voksenunderviser i den nærmeste fremtid

Jeg har lært en masse forskellige metoder og principper – og fået afprøvet dem i praksis

Jeg har i hele mit liv undgået at stå frem. Det at vi får så mange øvelser, hvor vi skal præsentere noget uden at have så meget forberedelsestid, har gjort at det ikke længere er skræmmende. . . Den frygt for at stå frem, den er næsten væk efter jeg har været på AVG-kursuset

Det har været godt og spændende fra dag et. . . jeg har fået roen til at undervise

Meget relevant. Er blevet bedre til at planlægge og styre i forhold til mål og pointer

Kommende og igangværende kurser

Skema Dato Tidspunkt Status
08. september - 15. oktober Hverdage og søndage Ledige pladser
02. juni - 07. juli Hverdage - samt søndage Ledige pladser

Reservér din plads