Intensivt AVG aften & weekend

 • Kursus
  AVG
 • Næste hold Ingen hold planlagt
 • Pris
  15.000 kr.
 • Primær underviser
  Ikke fastlagt

Styrk din rolle som formidler og underviser

Har du indsigt i, hvad der gør din præsentation eller undervisning god? Få de bedste værktøjer, find dine styrker og få nye kompetencer med en uddannelse i voksenpædagogik. Uddannelsen som ligger under faget "Didaktik og undervisningsplanlægning" fremgår af positivlisten, og kan derfor tilgås under 6-ugers selvvalg.

Kursustrappen Frederiksberg kvalificerer deltagerne til at instruere, formidle og undervise andre voksne på vores 120 timers voksenpædagogiske uddannelse (AVG).

Kursustrappen har udbudt uddannelsen gennem mange år og har dybt specialiserede undervisere. Vi er i dag den eneste i landet, der tilbyder uddannelsen som tilstedeværelsesundervisning med fremmøde.

Uddannelsen er både praktisk og teoretisk, da vi omsætter teorien til praktisk træning. Deltagerne træner at stå foran en gruppe fra allerførste dag. De får masser af konstruktiv feedback, der kan bruges til at tilrettelægge hvad en god præsentation, undervisning eller formidling skal indeholde. Vi styrker dig i at møde dine voksenkursister, der hvor de er, så de lærer præcist det, de har allermest brug for.

På uddannelsen lærer deltagerne at:

 • Planlægge og gennemføre oplæg og præsentationer
 • Udføre levende deltagerorienteret undervisning
 • Stå foran en deltagergruppe
 • Skabe et trygt og samtidig udfordrende læringsmiljø
 • Håndtere kritik og vanskelige situationer i undervisningen
 • Give og modtage anerkendende feedback
 • Styre et forløb og skabe gode dialoger
 • Sætte sig selv i spil og kunne skifte mellem forskellige underviseroller
 • Styrke sin personlig gennemslagskraft

MÅLGRUPPE

Det er vores erfaring, at både erfarne formidlere, undervisere, specialister og generalister, gennemgår en personlig og professionel udvikling, der øger deres kompetencer inden for et meget bredt spektrum af jobfunktioner.

Deltagere på uddannelsen sidder i job som fx: teamledere, projektledere, fagspecialister, tillidsrepræsentanter, netværksfacilitatorer, kørelærere, undervisere og instruktører.

Intensivt Aften & Weekend forløb

Undervisning onsdage og torsdage kl. 16 - 21 samt søndage kl. 10 - 16 i en periode på 6 uger (se opstartsdatoer nedenfor).

 

BESTÅELSESKRITERIER

For at bestå uddannelsen og få sit AVG-bevis, kræver det:

 • at du deltager i undervisningen. Ved mere end 10% fravær, skal du skrive en eller flere afløsningsopgaver efter aftale med underviseren (gebyr 700 kr.). 
 • at du planlægger og gennemfører 2 undervisningsøvelser. Hvis du er fraværende ved en undervisningsøvelse, skal du gennemføre den på et andet tidspunkt (gebyr 700 kr.).
 • at du besvarer opgaverne undervejs.

 

EKSAMEN

Skal du være kørelærer, så vær obs på at der nu kræves eksamensbevis efter undervisningen:

Der er kommet en ny bekendtgørelse vedr. kørelæreruddannelsen, som er trådt i kraft 1. juli 2023. Du kan læse mere her: Ny bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere. (fstyr.dk)

Der er mulighed for at supplere med eksamen i modulet ”Didaktik og undervisningsmetode” på Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning på UC SYD, Kolding. Se mere om tilmelding til eksamen her.

 

PRIS

Prisen for AVG uddannelsen er kr. 15.000 (inkl. materialer). Ønsker du herudover at tilkøbe eksamen som selvstuderende ved UC Syd, koster denne kr. 5.100. Samlet kr. 20.100.

BETALINGSBETINGELSER

Fakturaen falder til betaling 30 dage før uddannelsesstart. Afmelder du inden 30 dage før start, får du det fulde beløb tilbage. Afmelder du 14 dage før start, får du 50% refunderet. Afmelder du senere, refunderer vi ikke beløbet.

Jeg har fået alt, hvad jeg skal bruge for at springe ud som en god og velforberedt voksenunderviser i den nærmeste fremtid
Jeg har lært en masse forskellige metoder og principper – og fået afprøvet dem i praksis
Jeg har i hele mit liv undgået at stå frem. Det at vi får så mange øvelser, hvor vi skal præsentere noget uden at have så meget forberedelsestid, har gjort at det ikke længere er skræmmende. . . Den frygt for at stå frem, den er næsten væk efter jeg har været på AVG-kursuset
Det har været godt og spændende fra dag et. . . jeg har fået roen til at undervise
Meget relevant. Er blevet bedre til at planlægge og styre i forhold til mål og pointer
Kursusdetaljer

 • 6 uger Varighed
 • Kl. 16.00 - 21.00 / Kl. 10.00 - 16.00 Tidspunkt
 • Dansk Sprog
 • Kursustrappen Frederiksberg Sted

Reservér din plads
Planlægge og gennemføre undervisningsforløb
Skabe involverende undervisning med brug af forskellige metoder og værktøjer
Tage højde for deltagernes forskellige måder at lære på
Skabe et trygt og samtidig udfordrende læringsmiljø
Håndtere modstand og vanskelige situationer i undervisningen
Give og modtage anerkendende feedback
Styre et forløb og skabe gode dialoger
Sætte dig selv i spil og kunne skifte mellem forskellige underviserroller

Jeg har fået alt, hvad jeg skal bruge for at springe ud som en god og velforberedt voksenunderviser i den nærmeste fremtid

Jeg har lært en masse forskellige metoder og principper – og fået afprøvet dem i praksis

Jeg har i hele mit liv undgået at stå frem. Det at vi får så mange øvelser, hvor vi skal præsentere noget uden at have så meget forberedelsestid, har gjort at det ikke længere er skræmmende. . . Den frygt for at stå frem, den er næsten væk efter jeg har været på AVG-kursuset

Det har været godt og spændende fra dag et. . . jeg har fået roen til at undervise

Meget relevant. Er blevet bedre til at planlægge og styre i forhold til mål og pointer

Reservér din plads