Kursustrappen på Frederiksberg

Kursustrappen Frederiksberg er er en selvejende institution med rødder i folkeoplysningen – og hvor livskompetencer, dannelse og læring indgår i vores mange undervisningstilbud.

Velkommen til Kursustrappen Frederiksberg

Kursustrappen Frederiksberg er en levende skole i hjertet af Frederiksberg – tæt på Metro og anden offentlig transport.

Vi er højskolen midt i byen, der tilbyder forpligtende fællesskaber til vores kursister og elever. Kursustrappens tilbud er mangeartede og spænder fra de erhvervsrettede kurser til grundlæggende uddannelser og personligt udviklende kurser.

Vi har gjort det til vores opgave at bygge bro til uddannelsesinstitutioner, beskæftigelse og erhvervslivet – med fokus på den enkeltes aktive deltagelse i samfundslivet.

Kursustrappen har etableret aftenskolen Frederiksberg Fællesskaber – som fysisk er beliggende på Kursustrappen, Kong Georgs Vej 21. Her tilbyder vi kurser, foredrag, events m.m. 

I tæt samarbejde med Frederiksberg Erhverv har vi fokus på erhvervslivet og de erhvervsdrivende på Frederiksberg - og sammen formidler vi viden om iværksætteri, lokal jobskabelse, forretningsudvikling, bæredygtighed m.m.

Jeg har fået en masse viden og redskaber med mig...
img

Vi bygger bro til det næste kapitel i livet

Vi har mange forskellige tilbud til dig, der har brug for både faglig viden og sociale, kreative og pædagogiske værktøjer til at nå til næste skridt i livet

Vi tilbyder en bred vifte af kurser

På Livet Løs – et ressourcefokuseret recovery forløb

Kursister over 18 år er velkomne på vores beskæftigelses- og livsorienterede forløb “På Livet Løs”. Her hjælper vi med at afklare den enkeltes nuværende og ofte komplekse situation ved at give redskaber til, hvordan man kan blive klogere på sig selv og nogle af de fastlåste situationer der måske er opstået. Vi tilbyder bl.a. konkret viden om sundhed og ernæring og arbejder med i erkendelses- og bevidsthedsskabende fag, der motiverer og inspirerer deltagerne til at indgå i fællesskaber og til at bryde tidligere uønskede vaner. Kort sagt arbejder vi med det hele menneske.

På Livet Løs

En veluddannet og dedikeret lærerstab

Stor faglig viden, mange års erfaring og viljen til at gøre en forskel

Fælles for vores lærerstab er, at de har en stor faglig viden, mange års erfaring og viljen til at gøre en forskel for Kursustrappens deltagere. Vi er ambitiøse på vores deltageres vegne – og det har en motiverende og afsmittende effekt i undervisningen. Vi brænder for at gøre en positiv forskel sammen med den enkelte og i fællesskabet. Gennnem vores undervisning, vejledning og pædagogik - bygger vi broer til det næste kapitel i livet.

Kursustrappen har fokus på relevante og holdbare løsninger indenfor uddannelse, erhverv og beskæftigelse. Vi værdsætter vores velfungerende samarbejde med erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og kommuner i og omkring hovedstadsområdet. Sammen bidrager vi til at skabe muligheder for det enkelte menneske - og arbejder sammen på tværs af siloer og afstande mellem de involverede - og skaber værdifulde  løsninger.

Mød vores undervisere

Bliv bedre til dansk - GRATIS

Kontakt vores underviser på tel. 3811 2100 og tilmeld dig FVU Start

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Og hold dig opdateret med kurser og begivenheder hos Kursustrappen Frederiksberg