Kursustrappen - Din højskole i byen

Kursustrappen Frederiksberg er er en selvejende institution med rødder i folkeoplysningen .

Velkommen til Kursustrappen Frederiksberg

Kursustrappen Frederiksberg er en levende skole i hjertet af Frederiksberg – tæt på Metro og anden offentlig transport.

Vi er højskolen midt i byen, der tilbyder forpligtende fællesskaber til de mennesker der mødes i vores mange forskellige aktiviteter. Kursustrappens aktiviteter er mangeartede og spænder fra de erhvervsrettede kurser til grundlæggende uddannelser og personligt udviklende kurser. Herudover har vi etableret Frederiksberg Aftenskolen til Sans & Samling, der med en perlerække af forskellige tilbud skaber liv og nærvær i vinterhalvåret.

Vi har gjort det til vores opgave at bygge broer mellem mennesker, uddannelsesinstitutioner, beskæftigelse og erhvervslivet – med fokus på det enkelte menneskes aktive deltagelse i samfundslivet.

I tæt samarbejde med Frederiksberg Erhverv har vi fokus på erhvervslivet og de erhvervsdrivende på Frederiksberg. Sammen formidler vi viden om iværksætteri, lokal jobskabelse, forretningsudvikling, bæredygtighed m.m. Disse tiltag retter dermed også et fokus mod jobsøgende - idet vi gennem vores netværk skaber nye muligheder gennem relationer.

Jeg har fået en masse viden og redskaber med mig...
img

Vi bygger bro til det næste kapitel i livet

Vi har mange forskellige tilbud til dig, der har brug for faglig viden og sociale, kreative og pædagogiske værktøjer til at nå til næste skridt i livet

Vi tilbyder en bred vifte af kurser

På Livet Løs – et ressourcefokuseret recovery forløb

Kursister over 18 år er velkomne på vores beskæftigelses- og livsorienterede forløb “På Livet Løs”. Her hjælper vi med at afklare deltagerens nuværende og ofte komplekse udfordringer - skaber muligheder sammen - og arbejder med viden om redskaber til, hvorledes man kan navigere i fastlåste situationer - og hvorledes man skaber nye mentale handlings platforme.

Kort sagt arbejder vi med det hele menneske.

På Livet Løs

En veluddannet og dedikeret lærerstab

Stor faglig viden, mange års erfaring og viljen til at gøre en forskel

Fælles for vores lærerstab er, at de har en stor faglig viden, mange års erfaring og viljen til at gøre en forskel for Kursustrappens deltagere. Vi er ambitiøse på vores deltageres vegne – og det har en motiverende og afsmittende effekt i relationen. Vi brænder for at gøre en positiv forskel sammen med den enkelte og i fællesskabet. Gennem vores undervisning, vejledning og pædagogik - bygger vi broer til det næste kapitel i livet.

Kursustrappen har fokus på relevante og holdbare løsninger indenfor uddannelse, erhverv og beskæftigelse. Vi værdsætter vores velfungerende samarbejde med erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og kommuner i og omkring hovedstadsområdet. Sammen bidrager vi til at skabe muligheder for det enkelte menneske - og arbejder sammen på tværs af siloer og afstande mellem de involverede - og skaber værdifulde oplevelser og løsninger.

Mød vores undervisere

Bliv bedre til dansk - GRATIS

Kontakt vores underviser: Jacob Nordgaard, på tel. 3811 2100 og tilmeld dig FVU Start - eller FVU dansk.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Og hold dig opdateret med kurser og begivenheder hos Kursustrappen Frederiksberg