Forberedende Voksen Undervisning (FVU) - Dansk

 • Kursus
  FVU - dansk, matematik og engelsk
 • Næste hold
 • Pris
  Gratis
 • Primær underviser Jacob Nordgaard

FVU Dansk
FVU Dansk er for dig, som gerne vil blive bedre til at læse og skrive dansk.

HVEM KAN GÅ TIL FVU?
Det er gratis at gå til FVU Dansk. Alle, der er fyldt 25 år, og som har forudsætninger for at følge undervisningen med udbytte, har adgang til forberedende voksenundervisning. Er du under 25 år, så kontakt vores vejleder for at høre om du kan deltage, idet der er undtagelser til denne regel. Vi har en driftsoverenskomst med VUF – og kan tilbyde såvel FVU som ordblindeundervisning (OBU).

FVU TRIN 1-4

FVU-trin 1
Vi arbejder med ordstavning af lette ord, og vi læser og skriver længere tekster.

FVU-trin 2
Vi arbejder med ordstavning af svære ord - og vi læser og skriver længere tekster.

FVU-trin 3
Vi arbejder med grammatik og forskellige slags tekster, fx breve, aviser og bøger.

FVU-trin 4
Deltageren arbejder især med skriftlig dansk. Fx ord, som dansk har lånt fra andre sprog og læser og skriver tekster med fagligt indhold.

VI FINDER DIT NIVEAU
Før du kan starte på FVU Dansk, skal du tale med en lærer på Kursustrappen. Du skal også lave opgaver med læsning, skrivning og stavning – så vi kan finde den rigtige klasse til dig – og det rette niveau for undervisningen.

TILMELDING
Tilmeld dig på tel. 3811 2100 eller udfyld nedenstående formular.

Kursusdetaljer

 • Ikke fastsat Varighed
 • Mandage og torsdage, kl. 12.15-15.15 Tidspunkt
 • Dansk Sprog
 • Kursustrappen, Kong Georgs Vej 13B, Frederiksberg Sted

Reservér din plads

Reservér din plads