Parat til ungdomsuddannelse (FVU og AVU)

 • Kursus
  Parat til ungdomsuddannelse
 • Næste hold Løbende opstart
 • Pris
  Kontakt os
 • Primær underviser Stig Zander

PARAT TIL UNGDOMSUDDANNELSE (FVU OG AVU)
I samarbejde med Jobcenter København (og øvrige jobcentre i hovedstadsregionen) tilbyder vi et uddannelsesforløb for unge der skal videre i ungdomsuddannelse – eller i job.

Er du mellem 18-30 år og har du ikke gennemført 9. klasse – eller har du fået karakterer der ikke rækker til at søge ind på en ungdomsuddannelse, så er ”Parat til ungdomsuddannelse” måske noget for dig.

På Kursustrappen kan du højne din faglighed i læsning, matematik, IT , engelsk, m.m. og få almen viden i et miljø, hvor læring er muligt for dig. Vi har små hold, hyggelige lokaler – og lærere der hjælper dig med at finde din læringsstil. Du bliver en del af et fællesskab med andre unge og Kursustrappens ansatte, hvor vi sammen løser opgaverne – i undervisningen – og i lektiecafeen.

Vi har en driftsoverenskomst med Frederiksberg VUC og KVUC – og kan tilbyde såvel AVU, FVU som ordblindeundervisning (OBU).

VIL DU GERNE DYGTIGGØRE DIG I ET MILJØ MED UNGE I SAMME SITUATION?
”Parat til ungdomsuddannelse” er et 25 timers uddannelsestilbud for dig, der vil i gang med en ungdomsuddannelse. Timerne fordeles efter dit niveau i dansk og matematik – og du tilbydes min. 12 timers undervisning som Forberedende Voksenundervisning (FVU) i hhv. læsning og matematik eller tilsvarende på almen voksenuddannelse (AVU).

Men først og fremmest er det dine behov og muligheder vi tager udgangspunkt i – og sammen lægger vi en plan for dit forløb på Kursustrappen.

Har du ordblindhed, får du redskaber og værktøjer, der hjælper dig i det daglige og giver dig mulighed for at lære mere effektivt. På små hold med maks. 5 deltagere får du ordblindeundervisning med læse- og skrivestrategier, der gør dig bedre til at læse og skrive – og dermed gennemføre din uddannelse.

Herudover er der en række andre fag der giver dig inspiration og lyst til at lære mere. Sammen med vores studie- og erhvervsvejledere tilbyder vi dig job- og studievejledning og der vil være løbende samtaler med din kontaktlærer, hvor vi aftaler de kommende mål.

 Du møder et anderledes uddannelsessted, hvor vi arbejder med

 • Sociale og relationelle forudsætninger som fx samarbejdsevner, attituder og konflikthåndtering
 • Personlige forudsætninger som mødestabilitet, ansvarlighed, engagement og handlekompetence
 • Motiverende forudsætninger som lyst til læring og uddannelse, viden om uddannelser, job og studiemiljø samt uddannelsesplaner
 • Du får tid og rum til at undersøge mulighederne for job og uddannelse i samarbejde med en vejleder.

Vi har mulighed for, i samarbejde med Jobcenteret og dig, at afholde individuelle aftaler om fremmøde og fag.

KURSUSPERIODE
Løbende optag over hele året – også hold i juli måned

ANTAL DELTAGERE
De typiske hold er på ml. 8 – 12 deltagere

KURSUSFORLØB
Undervisning 25 timer pr. uge – alle hverdage fra kl. 9.00 – 14.30

PRIS
Kontakt vores administration på tel. 3811 2100

TILMELDING
Kontakt kontoret på tel. 3811 2100 eller udfyld nedenstående formular

Kursusdetaljer

 • Ikke fastsat Varighed
 • Ikke fastsat Tidspunkt
 • Dansk Sprog
 • Ikke fastsat Sted

Reservér din plads
Sociale og relationelle forudsætninger som samarbejdsevner, attituder og konflikthåndtering
Personlige forudsætninger som mødestabilitet, ansvarlighed, engagement og handlekompetence
Motiverende forudsætninger som lyst til læring og uddannelse, viden om uddannelser og studiemiljø samt uddannelsesplaner

Jeg har fået troen på, at jeg godt kan det der dansk og matematik

Jeg har været til prøve for første gang i mit liv og bestod! Det papir skal sgu i glas og ramme!

Her kan vi være hvem vi er

Jeg har fået lyst til at lære noget igen

Vi får rigtig meget hjælp på den gode måde. Lærerne er der for én

Reservér din plads