Forberedende Voksen Undervisning (FVU) - Start

 • Kursus
  FVU - Start
 • Næste hold Løbende opstart
 • Pris
  Gratis
 • Primær underviser Ayse Korkmaz

For at deltage på FVU skal du være fyldt 25 år. Er du under 25 år, så kontakt vores vejleder for at høre om du kan deltage, idet der er undtagelser til denne regel.

Vi har en driftsoverenskomst med VUF – og kan tilbyde såvel FVU som ordblindeundervisning (OBU).

FVU START
Vil du gerne lære mere dansk? Har du gået på sprogskole, og vil du gerne tale og skrive bedre dansk?

FVU Start er for to-sprogede deltagere, som er færdig med Danskuddannelse 1 eller Danskuddannelse 2 modul 4 på sprogskolen eller har danskkundskaber svarende dertil og boet i Danmark i flere år. Du kan derfor noget dansk, men du vil gerne blive bedre.

På FVU Start arbejder vi med almindeligt dansk – vi snakker sammen, og vi læser og skriver lette tekster.

FVU Dansk

FVU Start er forberedelse til FVU dansk, trin 1. Vi arbejder med ord, sætninger og små tekster fra din hverdag.

FVU trin 1
Ordstavning af lette ord. Læse og skrive kortere tekster. Læsning og skrivning i hverdagen.

FVU trin 2
Ordstavning af svære ord. Læse og skrive længere tekster. Mere læsning og skrivning i hverdagen.

FVU trin 3
Du lærer om grammatik og forskellige slags tekster, fx aviser og bøger. Din viden om grammatik og forskellige tekster bruger du til at skrive, stave og læse.

FVU trin 4
Her arbejder vi især med skriftlig dansk. Du bliver bedre til at skrive, så du kan bruge det i dit job, din uddannelse og fritid.

TRIN 4 ER ADGANGSGIVENDE
Trin 4 svarer til 9. klasse i dansk, og den giver adgang til uddannelse på fx erhvervsskoler og SOSU-skoler.

TRINPRØVER
Når du er færdig med et trin (fx trin 1) går du op til en trin-prøve. Hvis du består prøven, går du videre til næste trin (fx trin 2).

På Kursustrappen afholder vi trinprøver 4 gange om året: April, juni, oktober og december.

TILMELDING
Tilmeld dig på tel. 3811 2100 eller udfyld nedenstående formular.

Kursusdetaljer

 • Ikke fastsat Varighed
 • Mandage og onsdage, kl. 12.15-15.15 Tidspunkt
 • Dansk Sprog
 • Kursustrappen, Kong Georgs Vej 13B, Frederiksberg Sted

Reservér din plads

Reservér din plads