Præsentation og voksenpædagogik

INTRODUKTION TIL AVG

Nedenfor har vi lavet en lille video, der kort fortæller om AVG-forløbet og de ofte stillede spørgsmål omkring tilmelding etc.

Ønsker du at blive dygtig til at undervise, vejlede og præsentere med gennemslagskraft?

KOMPETENCEUDVIKLING
Kursustrappen Frederiksbereg udbyder en 120 timers Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse (AVG), der kvalificerer deltagerne til at undervise voksne.

Uddannelsen giver deltagerne et nyt syn på, hvad en god præsentation, undervisning eller oplæring skal indeholde – og ikke mindst, hvordan den skal planlægges for at få størst mulig effekt på modtagerne.

På uddannelsen lærer deltagerne bl.a. at:

 • Præsentere med gennemslagskraft
 • Planlægge og gennemføre undervisningsforløb
 • Skabe involverende undervisning med forskellige metoder og værktøjer
 • Blive fortrolig med online-metoder til undervisning
 • Skabe et trygt og samtidig udfordrende læringsmiljø
 • Håndtere modstand og vanskelige situationer i undervisningen
 • Give og modtage anerkendende feedback
 • Styre et forløb og skabe gode dialoger
 • Sætte sig selv i spil og kunne skifte mellem forskellige underviserroller

 

BLENDED LEARNING
Undervisningen er bygget op som Blended Learning – og består af fjernundervisning, fremmødeundervisning på Kursustrappen og opgaveløsning. Det er et krav, at deltagerne har en PC til rådighed. Der veksles mellem teori og praksis.

 

MÅLGRUPPE
Det er vores erfaring at både erfarne formidlere, undervisere og nye i faget gennemgår en udvikling, der øger deres kompetencer inden for et meget bredt spektrum af jobfunktioner.

Uddannelsen kan bruges både til f.eks. HR personale, ledere eller mellemledere der skal orientere bestyrelse og personale, specialister der skal videreformidle viden til teamet, instruktører der skal oplære kolleger og mange andre.

Derudover er uddannelsen i dag et lovkrav i forbindelse med kørelæreruddannelsen.

 

AVG-FORLØB SOM DET PASSER DIG
Kursustrappen udbyder AVG-forløbet som:

Modulforløb*
Undervisning er fordelt med 9 x 2 dage over en periode på 5 eller 9 måneder.
Undervisning er mandag og tirsdag kl. 9 - 15

5 ugers intensivt forløb*
Undervisning hverdage kl. 9 - 15

Aften & Weekend-forløb*
Undervisning onsdag og torsdag kl. 16 - 22 samt udvalgte søndage kl. 10 - 18

Se nærmere datoer på de enkelte forløb

*Det er muligt at supplere uddannelsen med en eksamen i Didaktik og Undervisningsmetoder og opnå 10 ECTS point

 

BETALINGSBETINGELSER
Fakturaen falder til tilbagebetaling 30 dage før uddannelsesstart. Afmelder du inden 30 dage før start får du 100% refunderet. Afmelder du 14 dage før start får du 50% refunderet. Afmelder du senere, er der ingen refusion og du forpligter dig til at betale det fulde beløb.

Tilgængelige Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse (AVG) kurser

Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse (AVG) - 5 ugers intensivt forløb

AVG intensiv (5 ugers forløb)

 • 5 uger
 • Hverdage kl. 9.00 - 15.00
 • 17500.-
Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse (AVG) - Modul forløb

AVG modul (5 eller 10 mdr. forløb)

 • 16 uger
 • Kl. 9.00 - 15.00
 • 24000.-
Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse (AVG) - Aften & weekend

AVG aften & weekend

 • 8 uger
 • Kl. 16.00 - 22.00 / Kl. 10.00 - 18.00
 • 17500.-
Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse (AVG) - Virksomhedsrettet forløb

AVG virksomhedsrettet forløb

 • Ikke fastsat
 • Ikke fastsat
 • Kontakt os