Der er mulighed for at supplere med en eksamen i modulet: ”Undervisningsplanlægning og didaktik” på Akademiuddannelsen hos UC Syd, Kolding.

Pensum på dette modul på Akademiuddannelsen er tilsvarerende pensum på AVG – og ved eksamen (som selvstuderende) giver det 10 ECTS.

UC Syd tilbyder at optage selvstuderende fra Kursustrappen til eksamen – på følgende vilkår:

  1. Studerende fra Kursustrappen, som ønsker at afslutte AVG med en skriftlig prøve, skal tilmelde sig hos UC Syd som selvstuderende.
  2. Prisen er 5.100 kroner, som faktureres af UC Syd
  3. Som selvstuderende får man adgang til 1 times online-vejledning, litteraturliste, skriftlig prøve som bliver bedømt efter 7-skalaen.
  4. UC Syd stiller med eksaminator (vejlederen) og intern censor.

Dette betyder ikke, at du skal rejse til Kolding, UC Syd, for at få din eksamen, da opgaven afleveres skriftligt – og bedømmes af eksaminator og censor – og vejledningen foregår online.

Er du interesseret i at gå op som selvstuderende skal du kontakte UC Syd, EVU studieservice tlf. 7266 3387 eller på mail evu-sikkerpost@ucsyd.dk