• Kursus
  STU på Kursustrappen
 • Næste hold Løbende opstart
 • Pris
  Kontakt os
 • Primær underviser Jette Nielsen Borgstrøm

Velkommen til Kursustrappen Frederiksberg

KURSUSTRAPPEN ER EN DAGHØJSKOLE PÅ FREDERIKSBERG
Med et velfungerende og inkluderende ungdomsmiljø, byder vi velkommen i vores hyggelige lokaler, beliggende i et ældre og roligt villakvarter med metro og busser næsten til døren.

Vores pædagogiske fundament har udgangspunkt i folkeoplysningen. Vi skaber mulighed for at tilpasse og understøtte den enkeltes uddannelsesforløb og udvikling bedst mulig.

Vi har under daghøjskolen en selvstændig skoleafdeling for unge, der ønsker at færdiggøre deres 9. klasse i dansk og matematik m.m.

Herudover tilbyder vi Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) til elever – i et levende ungdomsmiljø, karakteriseret ved at være rummeligt og med sociale fællesskaber, hvor vi har omsorg for hinanden.

STU PÅ KURSUSTRAPPEN
Kursustrappen Frederiksberg tilbyder et 3-årigt STU-forløb (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).

STU er en uddannelsesmulighed for unge mellem 16-25 år, der grundet forskellige omstændigheder ikke har kunnet tilgå og håndtere uddannelse inden for de ordinære tilbud.

Mange unge har oplevet at falde ud af uddannelsessystemet på grund af psykisk sårbarhed – og de oplever ofte at være svækket i deres personlige, sociale og faglige kompetencer – samt i mestring af tilværelsen.

STU på Kursustrappen er derfor et tilbud til unge, der søger et ligeværdigt miljø, hvor der er rummelighed, tryghed og støtte til at lære og til at finde indre styrke og motivation. Målet med vores arbejde sammen med den enkelte er, at den unge skal kunne møde livet med selvstændighed – og træffe meningsfulde valg for fremtiden.

De unge vil under uddannelsen finde styrke sammen med andre unge i meningsfulde aktiviteter, relationer og givende fællesskaber. Hermed formes den unges valg mod arbejde og uddannelse – og livet i almindelighed.

VI PLANLÆGGER UDDANNELSEN SAMMEN MED DEN UNGE
Vores STU-elever får tilbudt en kontaktlærer ved første møde på Kursustrappen. Herefter udarbejder vi sammen en plan og et skema, der ligger op ad den unges behov – forventninger og ønsker. Der vil være mulighed for at vælge sig ind på forskellige fag og få praktisk erfaring i mindre værksteder.

Vi arbejder bl.a. med:

 • Værksteder – cykler, håndarbejde, maling, køkken, kreativitet og tryk m.v.
 • Det faglige – fx undervisning i dansk og matematik og en række andre fag. Herudover tilbydes ordblindeundervisning
 • Sundhed – fysisk og mental, hvor vi arbejder med kost, motion, fordybelse, dans, qi gong, yoga, mindfulness og meget andet

FN’s Verdensmål optager os – og vi benytter enkelte af målene som en fælles ramme for vores undervisning med særlig fokus på de konkrete bidrag vi hver især kan yde.

VI ARBEJDER MED DET HELE MENNESKE
Som daghøjskole har vi interesse for det hele menneske. Derfor arbejder vi med at stimulere den unge på forskellige områder mhp. at øge motivation, interesser og livsmestring.

Vi lægger vægt på såvel de valgfrie som de alment dannende fag samt praktisk at arbejde med det eleverne lærer.

Udflugter er en tilbagevendende aktivitet på Kursustrappen – og vi tager ofte ud og oplever det, vi arbejder med for at få en konkret tilgang til det abstrakte. Dette skaber debatter og konkret viden, der kan optages i undervisningen i emner som: Demokrati, kultur, politik, religion – og viden om arbejdspladskultur og -forståelse.

Vi medinddrager så vidt muligt, de unge i de praktiske opgaver i huset. Elever og ansatte samarbejder fx om at udarbejde budget for sund og nærende mad, handle og lære om råvarer mv.  Vi spiser varm mad sammen i vores kantine hver dag.

Kan du lide at arbejde praktisk – så er vores mindre værksteder altid en mulighed. Her lærer du alt fra at reparere og lappe cykler, maskiner og lign. til at male, plante og lave sund mad.

PRAKTIKPLADS
Når den enkelte ønsker at indgå aftale om en ekstern praktik, så arbejder vi sammen på at finde og matche mulighederne mellem eleven og virksomheden. Praktik er et møde med samfundets krav og forventninger, og kan derfor fylde meget for den enkelte. Praktikforløb etableres, når eleven er klar og foregår løbende igennem uddannelsen.

TIDEN EFTER STU
Uanset hvor eleverne bevæger sig hen i deres videre forløb efter STU – så har Kursustrappen altid en åben dør til vores tidligere elever.

Mange har gennem årene ønsket at fortsætte tilknytningen til nogle af vores aktiviteter og indgå i meningsfulde fællesskaber på Kursustrappen. Vi tilbyder og faciliterer derfor tilknytning til vores hus for tidligere elever.

 

Download Kursustrappens STU tilbud HER

Kursusdetaljer

 • Ikke fastsat Varighed
 • Ikke fastsat Tidspunkt
 • Dansk Sprog
 • Kursustrappen Frederiksberg Sted

Reservér din plads

Kommende og igangværende kurser

Dato Tidspunkt Sted Status Skema
01. juni - 31. december Kursustrappen Frederiksberg Ledige pladser

Reservér din plads