• Kursus
  På Livet Løs - et ressourcefokuseret recovery forløb
 • Næste hold Løbende opstart
 • Pris
  Kontakt os
 • Primær underviser Jette Nielsen Borgstrøm

PÅ LIVET LØS -  et ressourcefokuseret forløb - på vej mod arbejdsmarked eller uddannelse
Vi tilbyder individuelle forløb til unge under 30 år, som grundet sårbarhed; psykiske og sociale ud-fordringer ikke formår at deltage i uddannelse eller arbejdsliv.


Formål
Formålet med forløbet er, at den unge opnår en høj grad af trivsel og dermed kommer tættere på uddan-nelse og job. Det sker gennem en helhedsorienteret og recoveryorienteret tilgang, hvor vi fokuserer på den enkeltes personlige, sociale og faglige kompetencer og færdigheder.


Tidsperspektiv
Individuelle forløb fra 3 måneder med differentieret sluttidspunkt.


Indhold
Forløbet sammensættes af elementer med individuelt aftalt fokus på: 

- mental og fysisk trivsel
- uddannelse, job og faglighed
- et aktivt fritidsliv

gennem aktiviteter, som:

 • Afspænding, mindfulness, yoga og daglig motion
 • Samtalegrupper og individuelle samtaler med kognitiv tilgang
 • Psyko-edukation: Håndtering af depression, stress, angst, personlighedsforstyrrelser og afhængighed
 • Uddannelses- og karrierevejledning
 • Styr på livsstil og vaner
 • Skabe glæde i et kreativt rum med tid til fordybelse

KURSUSPERIODE
Løbende opstart

ANTAL DELTAGERE
Holdstørrelsen er tilpasset deltagernes behov

KURSUSFORLØB
Undervisning 15 timer pr. uge, eller efter nærmere aftale. – Hverdage fra kl. 9.00 - 14.00

PRIS
Kontakt kontoret

TILMELDINGSFRIST
Mulighed for løbende opstart og kursusforløb af kortere varighed

VISITATION
Visitation sker gennem jobcenteret – eller ved henvendelse som enkeltpersoner.
Kontakt vores vejleder: Jette, tlf.: 38112100


Tilmeld dig på tel. 3811 2100 eller udfyld nedenstående formular - så kontakter vi dig

 

Kursusdetaljer

 • Ikke fastsat Varighed
 • Hverdage kl. 9.00 - 14.00 Tidspunkt
 • Dansk Sprog
 • Kursustrappen Sted

Reservér din plads
Afspænding, mindfulness, yoga og daglig motion
Samtalegrupper og individuelle samtaler med kognitiv tilgang
Psyko-edukation: Håndtering af depression, stress, angst, personlighedsforstyrrelser og afhængighed
Uddannelses- og karrierevejledning
Styr på livsstil og vaner
Skabe glæde i et kreativt rum med tid til fordybelse

Det sidste halve år har jeg udviklet mig utroligt meget. Jeg har fået det bedre med mig selv og er blevet bedre til at tackle hverdagens små finurligheder. Tusinde tak!

Vi kan lide de individuelle samtaler, rådgivning, coaching og vejledning

Reservér din plads