• Kursus
  Hotelmedarbejderen
 • Næste hold
 • Pris
  Kontakt os
 • Primær underviser
  Ikke fastlagt

FORMÅL
Uddannelsens formål er at kvalificere og rekruttere kommende medarbejdere til jobåbninger i Service- og Hotelbranchen.

I dette forløb får du konkrete og nødvendige kompetencer – efterspurgt af branchen.

MÅLGRUPPE
Forløbet henvender sig til dig, som ønsker at blive ansat inden for Service- og Hotelbranchen.

Uddannelsesforløbet henvender sig til ledige på dagpenge eller kontanthjælp samt beskæftigede.

Du har adgang til AMU, hvis du på uddannelsestidspunktethar fast bopæl eller reel beskæftigelse i Danmark.

Er du ledig på dagpenge eller kontanthjælp, skal du kontakte dit Jobcenter. Jobcentret skal godkende din deltagelse og økonomien.

MÅLET MED UDDANNELSEN
Du får kendskab til en række vigtige servicefunktioner primært inden for hotel:

 • Afrydning, klargøring m.v. i forbindelse med møder og konferencer
 • Housekeeping – klargøring af værelser
 • Samarbejde – og kundeservice

DIN MOTIVATION
Gennem uddannelsen opnår du kvalifikationer og kendskab til en spændende branche, der er i en rivende udvikling.

Du skal være indstillet på at arbejde i en branche, hvor imødekommenhed og et smil til kunderne er en selvfølge.

En levende og tempofyldt arbejdsplads, der byder på møde med kulturer og mennesker fra hele verden.

OPTAGELSESKRAV
Deltagere på kursus- og praktikforløbet, skal kunne følge undervisningen på dansk – dvs. at man skal kunne tale og læse dansk.

KURSUSPLAN
Forløbet består af arbejdsmarkedsuddannelser – som udbydes af Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) – og foregår på Kursustrappen.

Daglig undervisning mandag – fredag fra kl. 8.30 – 16.00.

TILMELDING
Er du ledig, skal du henvende dig til dit Jobcenter/A-kasse – tilsagn mailes til trn@esnord.dk

Beskæftigede og privatister kan tilmelde sig AMU forløbet Hotelmedarbejderen på EfterUddannelse.dk – Kviknr. 116719hot01r

PUTAU – Personlig Udvikling Til Arbejde og Uddannelse
Ønsker du en afklaring i forhold job og muligheder inden for Service- og Hotelfaget eller et overblik over dine muligheder for uddannelse og beskæftigelse, henviser vi til et særskilt PUTAU forløb på 5 dage, inden du går igang med Hotelmedarbejderen uddannelsen.

HOTELMEDARBEJDEREN KURSUSSTART/PERIODE
Hold 1: Afventer datoer

STED
Kursustrappen Frederiksberg
Kong Georgs Vej 13, baghuset
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3811 2100

Forløbet udbydes i samarbejde med Esnord, Hillerød

Kursusdetaljer

 • Ikke fastsat Varighed
 • Ikke fastsat Tidspunkt
 • Dansk Sprog
 • Kursustrappen Sted

Reservér din plads

Reservér din plads