AVG intensiv (5 ugers forløb)

 • Kursus
  AVG
 • Næste hold 7. august 2023
 • Pris
  17.500 kr.
 • Primær underviser Pia Reistrup

KOMPETENCEUDVIKLING

Styrk din rolle som formidler og underviser

Har du indsigt i, hvad der gør din præsentation eller undervisning god? Få de bedste værktøjer, find dine styrker og få nye kompetencer med en uddannelse i voksenpædagogik.

Kursustrappen Frederiksberg kvalificerer deltagerne til at instruere, formidle og undervise andre voksne på vores 120 timers voksenpædagogiske uddannelse (AVG).

Kursustrappen har udbudt uddannelsen gennem mange år og har dybt specialiserede undervisere. Vi er i dag den eneste i landet, der tilbyder uddannelsen som tilstedeværelsesundervisning med fremmøde.

Uddannelsen er både praktisk og teoretisk, da vi omsætter teorien til praktisk træning. Deltagerne træner at stå foran en gruppe fra allerførste dag. De får masser af konstruktiv feedback, der kan bruges til at tilrettelægge hvad en god præsentation, undervisning eller formidling skal indeholde. Vi styrker dig i at møde dine voksenkursister, der hvor de er, så de lærer præcist det, de har allermest brug for.

På uddannelsen lærer deltagerne at:

 • Planlægge og gennemføre oplæg og præsentationer
 • Udføre levende deltagerorienteret undervisning
 • Stå foran en deltagergruppe
 • Skabe et trygt og samtidig udfordrende læringsmiljø
 • Håndtere kritik og vanskelige situationer i undervisningen
 • Give og modtage anerkendende feedback
 • Styre et forløb og skabe gode dialoger
 • Sætte sig selv i spil og kunne skifte mellem forskellige underviseroller
 • Styrke sin personlig gennemslagskraft

MÅLGRUPPE

Det er vores erfaring, at både erfarne formidlere, undervisere, specialister og generalister, gennemgår en personlig og professionel udvikling, der øger deres kompetencer inden for et meget bredt spektrum af jobfunktioner.

Deltagere på uddannelsen sidder i job som fx: teamledere, projektledere, fagspecialister, tillidsrepræsentanter, netværksfaciltatorer, kørelærere, undervisere og instruktører.

5 ugers forløb

Undervisningen finder sted mandag - fredag kl 9-15.

BESTÅELSESKRITERIER

For at bestå uddannelsen og få sit AVG-bevis, kræver det:

 • at du deltager i undervisningen. Ved mere end 10% fravær, skal du skrive en eller flere afløsningsopgaver efter aftale med underviseren (gebyr 700 kr.). 
 • at du planlægger og gennemfører 2 undervisningsøvelser. Hvis du er fraværende ved en undervisningsøvelse, skal du gennemføre den på et andet tidspunkt (gebyr 700 kr.).
 • at du besvarer opgaverne undervejs.

EKSAMEN

Forløbet afsluttes ikke med en eksamen. Men det er muligt at supplere uddannelsen med en eksamen i "Didaktik og undervisningsmetode” og opnå 10 ECTS-point. Se mere om tilmelding til eksamen her.

PRIS

Prisen for det samlede forløb er 17.500 kr. 

Der er mulighed for at søge de offentlige kompetencefonde om støtte.

BETALINGSBETINGELSER
Fakturaen falder til betaling 30 dage før uddannelsesstart. Afmelder du inden 30 dage før start, får du det fulde beløb tilbage. Afmelder du 14 dage før start, får du 50% refunderet. Afmelder du senere, refunderer vi ikke beløbet.

Kursusdetaljer

 • 5 uger Varighed
 • Hverdage kl. 9.00 - 15.00 Tidspunkt
 • Dansk Sprog
 • Kursustrappen Sted

Reservér din plads

Dejligt ambitiøst – nogle virkelig håndgribelige redskaber

Jeg var hele vejen igennem positivt overrasket over den stemning, orden, respekt og faglighed, der huserede

Min største aha-oplevelse: Bevidsthed om forskellige læringsstile og langt større respekt for andre

Rigtigt godt. Nu kan jeg sammensætte en varieret og struktureret undervisning

Modulet er uhyre relevant. Man får muligheden for at prøve sig selv af som underviser, se andre undervisere, give og modtage feedback og udvikle et begrebsapparat ift. rollen som underviser

Kommende og igangværende kurser

Skema Dato Tidspunkt Status
07. august - 08. september Hverdage kl. 9.00 - 15.00 Ledige pladser
13. november - 15. december Hverdage kl. 9.00 - 15.00 Ledige pladser

Reservér din plads