AVG modul (5 eller 10 mdr. forløb)

 • Kursus
  Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse (AVG)
 • Næste hold 1. februar 2021
 • Pris
  24000.-
 • Primær underviser
  Pia Reistrup

Præsentation og voksenpædagogik

Ønsker du at blive dygtig til at undervise, vejlede og præsentere med gennemslagskraft?

KOMPETENCEUDVIKLING
Kursustrappen Frederiksbereg udbyder en 120 timers Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse (AVG), der kvalificerer deltagerne til at undervise voksne.

Uddannelsen giver deltagerne et nyt syn på, hvad en god præsentation, undervisning eller oplæring skal indeholde – og ikke mindst, hvordan den skal planlægges for at få størst mulig effekt på modtagerne.

På uddannelsen lærer deltagerne bl.a. at:

 • Præsentere med gennemslagskraft
 • Planlægge og gennemføre undervisningsforløb
 • Skabe involverende undervisning med brug af forskellige metoder, principper og værktøjer
 • Blive fortrolig med online-metoder til undervisning
 • Skabe et trygt og samtidig udfordrende læringsmiljø
 • Håndtere modstand og vanskelige situationer i undervisningen
 • Give og modtage anerkendende feedback
 • Styre et forløb og skabe gode dialoger
 • Sætte sig selv i spil og kunne skifte mellem forskellige underviserroller

BLENDED LEARNING
Undervisningen er bygget op som Blended Learning – og består af fjernundervisning, fremmødeundervisning på Kursustrappen og opgaveløsning. Det er et krav, at deltagerne har en PC til rådighed. Der veksles mellem teori og praksis.

MÅLGRUPPE
Det er vores erfaring at både erfarne formidlere, undervisere og nye i faget gennemgår en udvikling, der øger deres kompetencer inden for et meget bredt spektrum af jobfunktioner.

Uddannelsen kan bruges både til f.eks. HR personale, ledere eller mellemledere der skal orientere bestyrelse og personale, specialister der skal videreformidle viden til teamet, instruktører der skal oplære kolleger og mange andre.

Derudover er uddannelsen i dag et lovkrav i forbindelse med kørelæreruddannelsen - se mere HER

MODUL FORLØB*
Undervisning er fordelt med 9 x 2 dage over en periode på 5 eller 9 måneder
Undervisning er mandage og tirsdage kl. 9 - 15 (se opstartsdatoer nedenfor)

Indhold og læringsmål for hvert enkelt modul - se mere HER

*Det er muligt at supplere uddannelsen med en eksamen i Didaktik og Undervisningsmetoder og opnå 10 ECTS point 

PRIS
Prisen for det samlede forløb er 24.000 kr. inkl. uddannelsesmaterialer og forplejning. Vi anbefaler at tage det samlede forløb - men det er muligt at tage enkelte moduler, hvis man har behov for det. Prisen er 4.000 kr./modul

TILMELDING
Tilmeld dig på tel. 3811 2100 eller udfyld nedenstående formular.

BETALINGSBETINGELSER
Fakturaen falder til tilbagebetaling 30 dage før uddannelsesstart. Afmelder du inden 30 dage før start får du 100% refunderet. Afmelder du 14 dage før start får du 50% refunderet. Afmelder du senere, er der ingen refusion og du forpligter dig til at betale det fulde beløb

Kursusdetaljer

 • 16 uger Varighed
 • Kl. 9.00 - 15.00 Tidspunkt
 • Dansk Sprog
 • Kursustrappen Sted

Reservér din plads
Modul 1: Planlægning af undervisning
Modul 2: Undervisningstræning med feedback 1
Modul 3: Læring, læringsmiljø og modstand i undervisningen
Modul 4: digital undervisning
Modul 5: Underviserens rolle og kommunikation
Modul 6: Metoder, evaluering og transfer
Modul 7: Samarbejde om undervisningsplanlægning
Modul 8: Samtaler, dialog og spørgsmål
Modul 9: Undervisningstræning med feedback 2

Det er blevet meget nemmere for mig at stille mig op foran mange mennesker og sige noget

Jeg har fået større forståelse for reaktionerne hos dem jeg skal undervise. Det giver mig bedre mulighed for at håndtere de vanskelige situationer der kan opstå når man underviser.

Underviserne på AVG har været knalddygtige til at formidle stoffet vi har gennemgået. Jeg kan kun anbefale uddannelsen til alle voksenundervisere

Selvom jeg har mange års ledelses- og undervisningserfaring, har AVG givet mig helt nye metoder og indsigt på både ledelses- og undervisningsområdet

Stor relevans i forhold til at undervise og formidle. Det bliver lettere for mig at sætte en undervisning sammen

Kommende og igangværende kurser

Dato Tidspunkt Sted Status Skema
29. juni - 09. februar Kl. 9.00 - 15.00 Kursustrappen Ledige pladser
26. oktober - 30. marts Kl. 9.00 - 15.00 Kursustrappen Ledige pladser
01. februar - 14. december Kl. 9.00 - 15.00 Kursustrappen Ledige pladser

Reservér din plads