Værdigrundlag

På Kursustrappen ser vi mennesket først, og vi tager naturligvis højde for den enkeltes sårbarhed, diagnoser og udfordringer - og arbejder mod aftabuisering.

Vores elever får mulighed for at være dem de er, - og at styrke deres selvindsigt i et roligt miljø, hvor nuet nydes – og hvor vi kan forme fremtiden. Vi ser på det der fungerer – og vi styrker det.

Vores intentioner er at bevare et mindre STU-tilbud for unge, i et trygt og overskueligt miljø.

Fælles for en meget stor del af vores aktiviteter er, at vi arbejder med det fælles større som f.eks. med FNs Verdensmål, der udgør en ramme for mange af vores aktiviteter og undervisning.

Vi mener, at der er behov for, at kommende generationer arbejder med viden og interesse inden for miljøforståelse og bæredygtighed. Med de bidrag vi hver især kan yde gennem vores viden, handlinger og bevidsthed - kan vi være med til at præge vores eget liv og omverden. Denne tanke og linje er gennemgående i alt hvad vi beskæftiger os med.

Vi arbejder med FN's Verdensmål