Mød vores undervisere

STU-underviserne består af fagligt og pædagogisk velfunderede faggrupper som lærere, kostvejleder, idrætstræner, uddannelsesvejleder og en psykolog.

 

 

 

Birgit Bryld Nielsen

Vejleder på STU / praktikkonsulent og underviser

Vejleder og underviser på STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

Uddannet folkeskolelærer med efteruddannelse i dysleksi, specialpædagogisk grunduddannelse samt diplomuddannelse i vejledning (DUEK).

Med mange års undervisningserfaring inden for specialområdet herunder STU. Erfaring som STU/KUI-vejleder samt mentoropgaver for unge.

Kontakt: bn@kursustrappen.dk og tel. 2179 0978

Gita Jacobsen

Underviser

Underviser og vejleder på: På Livet løs og Kunst og Tryk

Oprindeligt uddannet inden for handel- og kontor samt som dekoratør. Efteruddannelse som stressvejleder, i NLP coaching – en til en, i teams samt i voksenpædagogik. Erfaring med socialpædagogisk arbejde og som støtteperson. Undervisnings- og vejledningserfaring med unge fra erhvervsskoler, praktikopfølgning af unge i samarbejde med UU, udvikling af afklaringsforløb.

Jette Nielsen Borgstrøm

Underviser og tovholder

Underviser og tovholder på “På livet løs” samt underviser på mindfulness

Uddannet Cand.pæd.psych., folkeskolelærer og indvandrerlærer. Kvalificeret mindfulnesslærer MBSR fra Center for mindfulness UMASS. Efteruddannelse i ACT, mindfulness baseret kognitiv terapi og instruktør i medicinsk qi gong. Stor voksenundervisningserfaring. Desuden erfaring fra undervisning og vejledning på AMU-center og projektleder på EU-depressionsprojekt. Frivillig på Psykiatrifondens telefonrådgivning gennem mange år.

Kahri Bennekow

Underviser og tovholder

Underviser og tovholder på Kunst, tekstil og tryk

Uddannet folkeskolelærer. Efteruddannelse inden for højskolepædagogik og mentorskab samt skulptur, billedkunst, kunsthåndværk, tegning, maling og akvarel, musik, poesi og prosa mv. Har mangfoldig erfaring som underviser på flere daghøjskoler, højskoler, efterskoler og på sommerkurser. Erfaring som voksenunderviser for flygtninge og indvandrere.

Mette Lorentzen

Underviser og vejleder

Uddannet idræts- og bevægelseslærer, PD – human ernæring, optimal ernæring og sundhedscoach. Efteruddannet i den motiverende samtale og rygestopinstruktør fra Kræftens Bekæmpelse. Omfattende undervisnings- og projektledelseserfaring. Har gennem flere år arbejdet freelance som ernæringskonsulent samt undervist i dans og bevægelse. Tillidsrepræsentant.

Søren Isager Nielsen

Underviser og vejleder

Underviser og vejleder på Parat til ungdomsuddannelse (FVU og AVU)

Uddannet Cand. Scient. Geolog og har flere års undervisning- og vejledererfaring af unge og voksne fra HTX i Grønland samt på erhvervsskolebrobygningsforløb. Hertil uddannet i erhvervsskolepædagogik (PG) og vejledning. Underviser primært i FVU matematik og er i gang med opkvalificering til FVU-matematiklærer.

Sine Neuchs (barsel)

Underviser og tovholder

Underviser og tovholder på Parat til Ungdomsuddannelse (FVU og AVU)

Underviser og vejleder på ADHD – Redskaber til job og uddannelse.  Uddannet folkeskolelærer, bachelor i samfundsfag og international udvikling. Efteruddannelse inden for det kognitive felt, konflikthåndtering, yoga, FVU-læselærer samt ordblindelærer (OBU).

Erfaring med undervisning for unge i FVU og kreative fag. Desuden erfaring fra højskole for udviklingshæmmede samt et bosted for voksne autister.

Stig Zander

Underviser

Underviser i dansk og matematik på AVU niveau i samarbejde med KVUC samt IT kurser.

Vejleder i kompetenceafklaring og uddannelse. Karrierevejleder og It-konsulent på Frederiksberg Rådhus.
Uddannet Voksenunderviser fra Den frie lærerhøjskole, Ollerup, danskstudier ved Københavns Universitet (Nordisk litteratur), Karrierecoach fra Mercuri Urval samt diplomuddannet Erhvervs-,uddannelse- og karrierevejleder. Omfattende voksenundervisningserfaring fra friskole- og højskoleverdenen samt egen konsulentvirksomhed. Webmaster. Tidligere leder af  Musikskolen “Østerbro”.

Anette Vestergaard

Mentor

Mentor på Parat til ungdomsuddannelse

Uddannet cand.mag. i fransk og driftsøkonomi. Har mange års undervisnings- og vejledningserfaring med unge og voksne i både uddannelsessystemet (EUD og HHx) og i kommunalt og brobygningsregi. Desuden uddannelse i erhvervsskolepædagogik (PG), vejledning (DUEK) samt FVU.

Michael Rasmussen

Pedel

Pedel, altmuligmand og it-supporter.

Kontakt: mr@kursustrappen.dk

Liza Amiri

Køkkenmedarbejder

Tryller i vores køkken.