Mød vores undervisere

STU-underviserne består af fagligt og pædagogisk velfunderede faggrupper som lærere, kostvejleder, idrætstræner, uddannelsesvejleder og en psykolog.

 

 

 

Birgit Bryld Nielsen

Vejleder på STU / praktikkonsulent og underviser

Vejleder og underviser på STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

Uddannet folkeskolelærer med efteruddannelse i dysleksi, specialpædagogisk grunduddannelse samt diplomuddannelse i vejledning (DUEK).

Med mange års undervisningserfaring inden for specialområdet herunder STU. Erfaring som STU/KUI-vejleder samt mentoropgaver for unge.

Kontakt: bn@kursustrappen.dk og tel. 2179 0978

Jette Nielsen Borgstrøm

Underviser og tovholder

Underviser og tovholder på “På livet løs” samt underviser på mindfulness

Uddannet Cand.pæd.psych., folkeskolelærer og indvandrerlærer. Kvalificeret mindfulnesslærer MBSR fra Center for mindfulness UMASS. Efteruddannelse i ACT, mindfulness baseret kognitiv terapi og instruktør i medicinsk qi gong. Stor voksenundervisningserfaring. Desuden erfaring fra undervisning og vejledning på AMU-center og projektleder på EU-depressionsprojekt. Frivillig på Psykiatrifondens telefonrådgivning gennem mange år.

Mette Lorentzen

Underviser og vejleder

Uddannet idræts- og bevægelseslærer, PD – human ernæring, optimal ernæring og sundhedscoach. Efteruddannet i den motiverende samtale og rygestopinstruktør fra Kræftens Bekæmpelse. Omfattende undervisnings- og projektledelseserfaring. Har gennem flere år arbejdet freelance som ernæringskonsulent samt undervist i dans og bevægelse. Tillidsrepræsentant.

Søren Isager Nielsen

Underviser og vejleder

Underviser og vejleder på Parat til ungdomsuddannelse (FVU og AVU)

Uddannet Cand. Scient. Geolog og har flere års undervisning- og vejledererfaring af unge og voksne fra HTX i Grønland samt på erhvervsskolebrobygningsforløb. Hertil uddannet i erhvervsskolepædagogik (PG) og vejledning. Underviser primært i FVU matematik og er i gang med opkvalificering til FVU-matematiklærer.

Sine Neuchs (barsel)

Underviser og tovholder

Underviser og tovholder på Parat til Ungdomsuddannelse (FVU og AVU)

Underviser og vejleder på ADHD – Redskaber til job og uddannelse.  Uddannet folkeskolelærer, bachelor i samfundsfag og international udvikling. Efteruddannelse inden for det kognitive felt, konflikthåndtering, yoga, FVU-læselærer samt ordblindelærer (OBU).

Erfaring med undervisning for unge i FVU og kreative fag. Desuden erfaring fra højskole for udviklingshæmmede samt et bosted for voksne autister.

Stig Zander

Underviser

Underviser i dansk og matematik på AVU niveau i samarbejde med KVUC samt IT kurser.

Vejleder i kompetenceafklaring og uddannelse. Karrierevejleder og It-konsulent på Frederiksberg Rådhus.
Uddannet Voksenunderviser fra Den frie lærerhøjskole, Ollerup, danskstudier ved Københavns Universitet (Nordisk litteratur), Karrierecoach fra Mercuri Urval samt diplomuddannet Erhvervs-,uddannelse- og karrierevejleder. Omfattende voksenundervisningserfaring fra friskole- og højskoleverdenen samt egen konsulentvirksomhed. Webmaster. Tidligere leder af  Musikskolen “Østerbro”.

Anette Vestergaard

Mentor

Mentor på Parat til ungdomsuddannelse

Uddannet cand.mag. i fransk og driftsøkonomi. Har mange års undervisnings- og vejledningserfaring med unge og voksne i både uddannelsessystemet (EUD og HHx) og i kommunalt og brobygningsregi. Desuden uddannelse i erhvervsskolepædagogik (PG), vejledning (DUEK) samt FVU.

Liza Amiri

Køkkenmedarbejder

Tryller i vores køkken.

Diana Abboud

Tovholder og underviser på Åbent Værksted (FVU og OBU)

Underviser i FVU på virksomhedsforlagte hold og ordblindeundervisning, IT-konsulent på Frederiksberg Rådhus. Erfaring med voksenundervisning, undervisning i jobsøgning, jobcoaching/vejledning, projektledelse, konsulentarbejde ifm. projektopgaver, opsøgende arbejde og koordinering fra daghøjskole. Dertil erfaring med undervisning fra Ungdomsskole samt tolkning i arabisk.

Bachelor i International Virksomhedskommunikation med Arabisk fra Syddansk Universitet, uddannet FVU-læselærer, ordblindelærer og coach fra Københavns Professionshøjskole UCC.