Pratikker og job

Vores praktikkonsulent sørger for, at der er uddannelses- og erhvervsrettede aktiviteter gennem hele uddannelsen.

Der er mulighed for at komme i praktik løbende, så eleven kan afprøve sine ønsker og opnå bevidsthed om egne kompetencer og muligheder.

Et andet mål med praktikforløbene har et dannelsesperspektiv i forhold til at forstå den kultur, der hersker på en arbejdsplads.

Alle praktikker afsluttes med et bevis, som indeholder en beskrivelse af arbejdsopgaverne og en evaluering af forløbet.

Med Kursustrappens velfungerende netværk af erhvervsdrivende og virksomheder – vil der være mulighed for at etablere praktik i trygge rammer.

EKSTERNE PRATIKKER

Praktikforløb etableres så vidt muligt når eleven er klar og foregår løbende igennem uddannelsen.

Dermed er det altså ikke blot det sidste år på STU vi har dette fokus. Praktikken det 3. år, følges dog særskilt, idet det så vidt muligt skal være et sted, hvor der er sandsynlighed for, at der kan blive tale om en permanent ansættelse af den unge efterfølgende, dersom dette er muligt og ønsket (f.eks småjob, fleksjob eller andre ansættelsesformer).

Kursustrappen har kontakt til en række virksomheder indenfor et bredt spektrum af brancher/faglighed, som gerne tilbyder praktikker.
Vi har et særligt samarbejde med en lokal genbrugsbutik, hvor du har mulighed for at deltage i praktik- forløb i dit eget tempo og under trygge forhold.

INTERNE PRAKTIKKER

Køkken – Ernæring og sundhed

Vores køkkenfaciliteter matcher det lille institutionskøkken og giver dermed en virkelighedstro oplevelse for eleven, som kan overføres til eget køkken.

Her kan man træne køkkenkompetencer og deltage i indkøb af råvarer, forberedelse og tilberedning af maden. Her er fokus på bæredygtighed, madspild og kostens betydning - ud over de almindelige praktiske gøremål i et mindre køkken.

 

Ejendomsvedligeholdelse

Sammen med en erfaren og fagligt uddannet medarbejder indenfor håndværk og ejendomsadministration tilbyder vi træning indenfor basale opgaver der forbereder den unge til job indenfor serviceområdet samt til egen bolig. Her arbejdes med alt fra IT-vedligeholdelse, lettere maleropgaver, basal vedligeholdelse, pasning af haver og arealer, reparation af cykler.

Alle de interne praktikker foregår med eleverne enkeltvis – eller to ad gangen. Det for at sikre der er fokus på den enkelte – sikre at ”sidemands-oplæringen” giver den bedste effekt ift. de opstillede forventninger fra eleven – og fra skolen.