Pædagogisk tilgang og metoder

Vi tror på, at fællesskabet er den bedste ramme for udvikling, men vi ved også, at vejen dertil kan være vanskelig.

Den æstetiske pædagogik præger i et vist omfang vores undervisning og fagene – med mulighed for at sætte forskellige præg på vores kultur.

Inddragelse af oplevelsesbaseret læring og gruppeprocesser er en naturlig del af i vores læringsmiljø, der giver mulighed for at skabe nye holdninger til det at udvikle sig. På Kursustrappen kommer ingen blot ”tilbage på skolebænken”.

Vi anerkender og tror på det enkelte menneskes muligheder – og vores pædagogiske tilgang tager afsæt i et medmenneskeligt perspektiv – og det hele menneske.

Relationen er det bærende fundament i vores tilgang til eleverne, og vores værdigrundlag understøtter mangfoldigheden.

Det at høre til i et fællesskab, at være nogen, og at kunne noget er vigtige drivkræfter, der løbende udvikles.

Dette sker bl.a. ved, at vi:

  • møder den unge med en anerkendende og narrativ tilgang. Det betyder, at vi anerkender, og tager udgangspunkt i, den enkeltes oplevelse og tolkning af sig selv og omverdenen – den unges egen fortælling.
  • støtter de unge til at opnå et positivt selvbillede og opnå mod og styrke til at deltage i sociale fællesskaber. Det gør vi ved kontinuerlige samtaler og ved at facilitere nye positive læringserfaringer.
  • tilbyder mental fitness, kognitiv træning - hukommelse, koncentration og opmærksomhed, kognitiv terapi ACT, Mindfulness forløb MBSR, MBCT og aktiviteter med metakognitiv perspektiv.

 

Vi møder vores elever med respekt og anerkendelse

Vi møder vores elever med respekt og anerkendelse

Alt sammen er med til at skabe forståelse, mestring og udvikling af livskompetencer. På denne måde er det også her den unge i gruppen kan forberede sig til det ukendte som fx selv at tage med offentlig transport, og deltage i sociale begivenheder. 

Vi arbejder med struktur i hverdagen, fordi det giver tryghed og forudsigelighed – noget som vores elever har stor gavn af. Vi vil hinandens bedste, derfor hører mobning ikke hjemme hos os.

Vi arbejder med roen og humoren – for vi ved at stress reducerer eller forhindrer læring. Derfor er det elementer vi er særligt opmærksomme på.

De regler vi har er således få – og de er baseret på de værdier vi ønsker at arbejde med.