Optagelse på STU / Visitation

Optagelse på STU sker gennem en visitationsprocedure i den unges bopælskommune. Det er en vejleder i Den Kommunale Ungeindsats, som skal vejlede om, hvorvidt STU er en mulighed og eventuelt indstille den unge til uddannelsen.

Herefter vil vejlederen kontakte Kursustrappen, og der kan aftales besøg, evt. med forældre eller andre pårørende. På Kursustrappen tilbyder vi løbende optag af elever.

Det er også muligt at komme i praktik på Kursustrappen, så det kan afprøves, om Kursustrappens STU er det rette sted. En praktik kan være af en uges varighed, og skal i første omgang aftales med vejlederen fra Den Kommunale Ungeindsats, som herefter vil kontakte Kursustrappen. 

Kursustrappen tager altid udgangspunkt i den unges ønsker og behov i praktikforløb, og sammen lægger vi et skema for ugen.

Når kommunen har godkendt vejlederens indstilling til STU, udarbejder vejlederen, den unge og eventuelt forældre/pårørende i samarbejde de overordnede mål for uddannelsen.

Så snart en elev er visiteret til Kursustrappens STU, får eleven tilknyttet en kontaktperson som har et særligt fokus på elevens trivsel og læringsmål. Det vil også være kontaktpersonen, der har den overvejende kontakt til forældre/pårørende og til sagsbehandler i hverdagen.

Kontaktpersonen deltager også i opfølgningsmøder med kommunens vejleder og andre relevante aktører fra eksempelvis bosted.

Alle elever får tilknyttet en kontaktperson, der har særligt fokus på den enkeltes trivsel og læringsmål

Alle elever får tilknyttet en kontaktperson, der har særligt fokus på den enkeltes trivsel og læringsmål

Jette Nielsen Borgstrøm

Underviser og tovholder

Underviser og tovholder på “På livet løs” samt underviser på mindfulness

Uddannet Cand.pæd.psych., folkeskolelærer og indvandrerlærer. Kvalificeret mindfulnesslærer MBSR fra Center for mindfulness UMASS. Efteruddannelse i ACT, mindfulness baseret kognitiv terapi og instruktør i medicinsk qi gong. Stor voksenundervisningserfaring. Desuden erfaring fra undervisning og vejledning på AMU-center og projektleder på EU-depressionsprojekt. Frivillig på Psykiatrifondens telefonrådgivning gennem mange år.

Mette Lorentzen

Underviser og vejleder

Uddannet idræts- og bevægelseslærer, PD – human ernæring, optimal ernæring og sundhedscoach. Efteruddannet i den motiverende samtale og rygestopinstruktør fra Kræftens Bekæmpelse. Omfattende undervisnings- og projektledelseserfaring. Har gennem flere år arbejdet freelance som ernæringskonsulent samt undervist i dans og bevægelse. Tillidsrepræsentant.