Kursustrappen

Vi er en levende skole i hjertet af Frederiksberg beliggende i ”det græske kvarter” – tæt på Metro og øvrig offentlig transport. Vores lokaler er hyggelige og med en god atmosfære. De er fordelt over tre matrikler med faciliteter som: køkken, kantine, mindre sportssal og værksteder til praktiske aktiviteter.

På Kursustrappen tilbyder vi undervisning, kurser og uddannelser i et unikt læringsmiljø, hvor relationer, faglighed og læring er i fokus.

Vi har gjort det til vores opgave at bygge bro til andre uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser og til aktiv og meningsfuld deltagelse i samfundslivet.

Et af vores værksteder på Kursustrappen

Et af vores værksteder på Kursustrappen

Kursustrappens STU

På Kursustrappen har vi årelang erfaring med uddannelse og undervisning af unge og voksne, som bl.a. er udfordret af psykisk sårbarhed, stress og angst.

Kursustrappens STU tilbyder et kompetent og professionelt 3-årigt STU-forløb for sårbare unge, der søger et ligeværdigt miljø, med rummelighed og støtte til at skabe relationer, personlig, social og faglig udvikling.

Udekøkken i vores hyggelige gård

Udekøkken i vores hyggelige gård

Hvad er STU?

STU står for ”Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse”, og er en individuel uddannelse for unge mellem 16 og 25 år, der ikke kan påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse. De unge har særlige behov og får hos Kursustrappen, en individuelt tilrettelagt uddannelse. Vi tager hensyn til den enkelte elevs ønsker, interesser og muligheder.

Uddannelsen indledes med et afklaringsforløb på op til 12 uger, hvor den unge sammen med en vejleder fra den kommunale ungeindsats og den unges forældre udarbejder en uddannelsesplan for forløbet. Udgangspunktet er den unges ønsker og muligheder for fremtidig uddannelse og beskæftigelse.

Ungdomsuddannelsen indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktikophold i virksomheder og institutioner.

Uddannelsen består af:

  • Tilbud der indeholder fag om samfunds- og arbejdsmarkedsforhold, sundhed, husholdning, økonomi og det at klare sig selv
  • Mulighed for at dygtiggøre sig i matematik, dansk og engelsk - på hhv. FVU og AVU niveauer
  • Evt. deltage i fjernundervisning
  • Praktikophold i virksomheder og institutioner, der skal give den unge erfaring med arbejdsforhold og samarbejde på en arbejdsplads

Ved afslutningen af ungdomsuddannelsen udstedes et kompetence bevis, som indeholder en beskrivelse af de skole- og praktikforløb, den unge har deltaget i, samt de erhvervede færdigheder og kompetencer.

Du kan indhente mere information om STU på Undervisningsministeriets hjemmeside HER og på Uddannelsesguidens hjemmeside HER

Mette Lorentzen

Underviser og vejleder

Uddannet idræts- og bevægelseslærer, PD – human ernæring, optimal ernæring og sundhedscoach. Efteruddannet i den motiverende samtale og rygestopinstruktør fra Kræftens Bekæmpelse. Omfattende undervisnings- og projektledelseserfaring. Har gennem flere år arbejdet freelance som ernæringskonsulent samt undervist i dans og bevægelse. Tillidsrepræsentant.

Jette Nielsen Borgstrøm

Underviser og tovholder

Underviser og tovholder på “På livet løs” samt underviser på mindfulness

Uddannet Cand.pæd.psych., folkeskolelærer og indvandrerlærer. Kvalificeret mindfulnesslærer MBSR fra Center for mindfulness UMASS. Efteruddannelse i ACT, mindfulness baseret kognitiv terapi og instruktør i medicinsk qi gong. Stor voksenundervisningserfaring. Desuden erfaring fra undervisning og vejledning på AMU-center og projektleder på EU-depressionsprojekt. Frivillig på Psykiatrifondens telefonrådgivning gennem mange år.