Kursustrappen

Vi er en levende skole i hjertet af Frederiksberg beliggende i ”det græske kvarter” – tæt på Metro og øvrig offentlig transport. Vores lokaler er hyggelige og med en god atmosfære. De er fordelt over tre matrikler med faciliteter som: køkken, kantine, mindre sportssal og værksteder til praktiske aktiviteter.

På Kursustrappen tilbyder vi undervisning, kurser og uddannelser i et unikt læringsmiljø, hvor faglighed og læring er i fokus.

Vi har mange forskellige tilbud til unge og voksne, der ønsker faglig viden og personlige, sociale, kreative og pædagogiske værktøjer til at nå til næste skridt i livet.

Vi har gjort det til vores opgave at bygge bro til andre uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser og til aktiv og meningsfuld deltagelse i samfundslivet.

Et af vores værksteder på Kursustrappen

Et af vores værksteder på Kursustrappen

Kursustrappens STU

På Kursustrappen har vi årelang erfaring med uddannelse og undervisning af unge og voksne, som bl.a. er udfordret af psykisk sårbarhed, stress og angst.

Kursustrappens STU er en naturlig udløber af vores hidtidige arbejde, og vi kan derfor tilbyde et kompetent og professionelt 3-årigt STU-forløb for sårbare unge, der søger et ligeværdigt miljø, hvor der er rummelighed og støtte til at skabe relationer, personlig, social og faglig udvikling.

Udekøkken i vores hyggelige gård

Udekøkken i vores hyggelige gård

Hvad er STU?

STU står for ”Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse”, og er en individuel uddannelse for unge under 25 år, der ikke kan påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse. De unge har særlige behov og får hos Kursustrappen, en individuelt tilrettelagt uddannelse. Vi tager hensyn til den enkelte elevs psykiske udfordringer, idet uddannelsen tager specifikt udgangspunkt i den unges ønsker, interesser og muligheder.

Uddannelsen indledes med et afklaringsforløb på op til 12 uger, hvor den unge sammen med en vejleder fra den kommunale ungeindsats og sine forældre laver en uddannelsesplan for forløbet. Udgangspunktet er den unges ønsker og muligheder for fremtidig uddannelse og beskæftigelse.

Ungdomsuddannelsen indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktikophold i virksomheder og institutioner.

Uddannelsen består af:

  • En almen del, der indeholder fag om samfundsforhold, husholdning, økonomi og det at klare sig selv
  • En specifikt målrettet del, der med udgangspunkt i interesser og evner indeholder undervisning i arbejdsmarkedsforhold og træning i beskæftigelses- og uddannelsesmæssige færdigheder
  • Praktikophold i virksomheder og institutioner, der skal give den unge erfaring med arbejdsforhold og samarbejde på en arbejdsplads

Ved afslutningen af ungdomsuddannelsen udstedes et kompetencebevis, som indeholder en beskrivelse af de skole- og praktikforløb, den unge har deltaget i, samt de erhvervede færdigheder og kompetencer.

Du kan indhente mere information om STU på Undervisningsministeriets hjemmeside HER og på Uddannelsesguidens hjemmeside HER