Målgruppe og normering

Kursustrappens STU er rettet mod sårbare unge mellem 16 og 25 år, der ikke p.t. har mulighed for at gennemføre anden ungdomsuddannelse.

Elevernes udfordringer kan eksempelvis bestå i:

  • Udviklingsforstyrrelser ASF (autismespektrum-forstyrrelser)
  • ADHD
  • Angst
  • OCD
  • Depression
  • Spiseforstyrrelser
  • Personlighedsforstyrrelser
  • Skolevægring
  • Isolationsproblematikker
  • Indlæringsvanskeligheder

Eleverne er som udgangspunkt selvtransporterende, evt. med taxaordning som kan søges via kommunen. Vores mål er, at alle elever skal opnå tryghed i at færdes i det offentlige rum, men vi ved også, at det kan være svært for nogen af vores elever.

Vi har mulighed for at hente elever ved en af de nærliggende metrostationer, og kan i særlige tilfælde indgå individuelle midlertidige aftaler om at hente og bringe en elev, som har svært ved at komme ud ad døren hjemme.

Vi tilbyder en normering på 1:5 – én underviser til 5 elever, men vi har rig mulighed for at tilgodese behov for 1:1 undervisning, samt behov for et afskærmet miljø. Vi har også mulighed for at tildele eget rum i perioder.

Vi planlægger et forløb efter elevens behov

Vi planlægger et forløb efter elevens behov