Målgruppe og normering

Kursustrappens STU er rettet mod psykisk sårbare unge mellem 16 og 25, der ikke p.t. har mulighed for at gennemføre anden ungdomsuddannelse.

Elevernes udfordringer kan eksempelvis bestå i:

  • Udviklingsforstyrrelser ASF (autismespektrum-forstyrrelser)
  • ADHD
  • Angst
  • OCD
  • Depression
  • Spiseforstyrrelser
  • Personlighedsforstyrrelser
  • Skolevægring
  • Isolationsproblematikker
  • Indlæringsvanskeligheder

Eleverne er som udgangspunkt selvtransporterende, evt. med taxaordning som kan søges via kommunen. Vores mål er, at alle elever skal opnå tryghed i at færdes i det offentlige rum, men vi ved også, at det kan være svært for nogen.

Vi har mulighed for at hente elever ved en af de nærliggende metrostationer, og kan i særlige tilfælde indgå individuelle midlertidige aftaler om at hente og bringe en elev, som har svært ved at komme ud ad døren hjemme.

Vi tilbyder en normering på 1:5 – én underviser til 5 elever, men vi har rig mulighed for at tilgodese behov for 1:1 undervisning, samt behov for et afskærmet miljø. Vi har også mulighed for at tildele eget rum i perioder.

Vi planlægger et forløb efter elevens behov

Vi planlægger et forløb efter elevens behov