Målgruppe og normering

Kursustrappens STU er rettet mod sårbare unge mellem 16 og 25 år, der ikke p.t. har mulighed for at gennemføre anden ungdomsuddannelse.

Elevernes udfordringer kan eksempelvis bestå i:

  • Udviklingsforstyrrelser ASF (autismespektrum-forstyrrelser)
  • ADHD
  • Angst
  • OCD
  • Depression
  • Spiseforstyrrelser
  • Personlighedsforstyrrelser
  • Skolevægring
  • Isolationsproblematikker
  • Indlæringsvanskeligheder

Eleverne er som udgangspunkt selvtransporterende, evt. med taxaordning som kan søges via kommunen. Vores mål er, at alle elever skal opnå tryghed i at færdes i det offentlige rum, men vi ved også, at det kan være svært for nogen af vores elever.

Vi har mulighed for at hente elever ved en af de nærliggende metrostationer, og kan i særlige tilfælde indgå individuelle midlertidige aftaler om at hente og bringe en elev, som har svært ved at komme ud ad døren hjemme.

Vi tilbyder en normering på 1:5 – én underviser til 5 elever, men vi har rig mulighed for at tilgodese behov for 1:1 undervisning, samt behov for et afskærmet miljø. Vi har også mulighed for at tildele eget rum i perioder.

Vi planlægger et forløb efter elevens behov

Vi planlægger et forløb efter elevens behov

Jette Nielsen Borgstrøm

Underviser og tovholder

Underviser og tovholder på “På livet løs” samt underviser på mindfulness

Uddannet Cand.pæd.psych., folkeskolelærer og indvandrerlærer. Kvalificeret mindfulnesslærer MBSR fra Center for mindfulness UMASS. Efteruddannelse i ACT, mindfulness baseret kognitiv terapi og instruktør i medicinsk qi gong. Stor voksenundervisningserfaring. Desuden erfaring fra undervisning og vejledning på AMU-center og projektleder på EU-depressionsprojekt. Frivillig på Psykiatrifondens telefonrådgivning gennem mange år.

Mette Lorentzen

Underviser og vejleder

Uddannet idræts- og bevægelseslærer, PD – human ernæring, optimal ernæring og sundhedscoach. Efteruddannet i den motiverende samtale og rygestopinstruktør fra Kræftens Bekæmpelse. Omfattende undervisnings- og projektledelseserfaring. Har gennem flere år arbejdet freelance som ernæringskonsulent samt undervist i dans og bevægelse. Tillidsrepræsentant.