Hverdagen

Hverdagen på Kursustrappens STU består af både fælles og individuelle aktiviteter.

Onsdag er en temadag som bl.a. kan indeholde en fælles tur med kulturoplevelser eller outdoor-aktiviteter. En temadag kan også foregå på Kursustrappen og kan omhandle alt fra samfundsforhold, praktik og arbejdsmarked til køn og seksualitet.

Eleverne møder ind i STU-fælleslokalet til morgenmad og samling kl. 8.30 hver dag. Her gennemgås dagens aktiviteter, og der tales om nyheder lokalt og globalt.

Kl. 9.15 er der bevægelse på programmet. Det kan være en gåtur, rygøvelser eller strækøvelser. Formålet er at få gang i krop og hjerne, og eventuelt få trænet øvelser, som er ordineret af fysioterapeut eller læge.

Kl.10.00-12.00 er der studiefag, fx dansk og matematik samt værkstedsfag.

Det vil være individuelt, fra elev til elev, hvordan skemaet er sammensat.

Vi bestræber os på at tilgodese den enkelte interesser, så vi er åbne overfor at arbejde med eventuelle særinteresser og udvikle vores tilbud og grundskema efter behov, såfremt det er praktisk muligt.

Kl. 12.00 serveres der frokost i Kursustrappens lille kantine, hvor vi spiser sammen med de øvrige elever på stedet. Maden er tilberedt af Liza, som er Kursustrappens køkkenansatte, og består af varm mad baseret på grøntsager og lidt kød.

Det er også muligt at spise alene, eller i en lille gruppe, i STU-fælleslokalet, hvor der også er tilknyttet et lille køkken.

Kl. 12.30-14.00 og fredag til kl.13.30 fortsætter de skemalagte aktiviteter, som aftalt individuelt.

Se eksempel på et skema HER

Du kan læse mere om vores STU aktiviteter, værksteder og fag HER